Zoek op de website

12. De Republiek 1580-1594

Prins Maurits, schilderij van Michiel Jansz van Mierevelt. Prins Maurits, schilderij van Michiel Jansz van Mierevelt.

Aan het einde van de zestiende eeuw hebben vele honderden stadjers en Ommelanders huis en haard moeten verlaten om religieuze of politieke redenen.

Velen moesten ook vluchten omdat de oorlog in deze jaren het gewone leven onmogelijk maakte.

Soldaten van vriend en vijand trokken plunderend door het land.

Van een normaal onderhoud van dijken en zijlen kon geen sprake zijn.

Herhaaldelijk braken de verwaarloosde zeeweringen door met het gevolg dat vele honderden hectaren land onder zout water kwamen te staan.

Niet alleen het laaggelegen Duurswold stond jarenlang vrijwel geheel onder water, ook andere delen van Groningerland waren onbruikbaar en ontvolkt.

Graaf Willem Lodewijk, schilderij van Michiel Jansz van Mierevelt. Graaf Willem Lodewijk, schilderij van Michiel Jansz van Mierevelt.

 

Aan deze ellende kwam pas een einde toen prins Maurits en graaf Willem Lodewijk erin slaagden de stad Groningen te veroveren.

Het veroveren van een sterke stad is echter één ding, een tweetal kemphanen tot vreedzame samenwerking brengen is iets heel anders.

De Staten-Generaal hebben zelf de verantwoordelijkheid op zich genomen om de stad Groningen en de Ommelanden tot één provincie om te vormen.

Veel succes hadden ze daarbij niet.

Herhaaldelijk lagen Stad en Lande met elkaar overhoop en moest er geprocedeerd worden in Den Haag of moesten afgevaardigden van de Staten-Generaal naar het noorden reizen om de ruzies te beslechten.

Lees verder...