Zoek op de website

17. Bataafse en Franse tijd 1795-1813

Planten van de vrijheidsboom op de Grote Markt, door J.L. Hauck. 1795 [1785-6061] Planten van de vrijheidsboom op de Grote Markt, door J.L. Hauck. 1795 [1785-6061]

Pas toen Franse troepen in 1795 naar het noorden kwamen en de stadhouder het land ontvluchtte kregen de patriotten een serieuze kans om hun moderne ideeën in praktijk te brengen.

In februari van dat jaar werd op de Grote Markt rond de vrijheidsboom gedanst.

Er werden comité’s gevormd en volksvertegenwoordigers gekozen.

Er brak een tijd aan waarin de ene bestuurlijke hervorming nog niet was ingevoerd of de volgende werd al weer afgekondigd.

Hoe chaotisch deze periode ook was, de veranderingen die plaatsvonden waren wel ingrijpend en voor een belangrijk deel zouden ze ook blijvend zijn.

Zo maakte de staatsregeling van 1798 een einde aan de vreemde situatie dat het Gorecht, het Oldambt en Sappemeer c.a. aan de stad Groningen onderworpen waren en geen vertegenwoordigers hadden in het provinciale bestuur.

In 1811 werd Groningerland, net als de rest van Nederland, ingelijfd bij het Franse Rijk. Samen met Drenthe en het Duitse gebied ten westen van de Eems vormde het ‘t Departement van de Westereems.

Dit duurde echter maar kort. Napoleon had zijn hand overspeeld en in november 1813 verjoegen kozakken de Franse soldaten uit Groningerland.

Lees verder...