Zoek op de website

21. Achterstand 1945-1980

De Eemshaven, 1982 [818-3565] De Eemshaven, 1982 [818-3565]

Toen de wederopbouw zo’n beetje was afgerond begonnen zich grote veranderingen af te tekenen in binnen- en buitenland.

In sommige opzichten leek het op een herhaling van wat al eerder gebeurd was: opnieuw eiste de jongere generatie meer politieke invloed dan de oudere haar wilde toestaan.

Een democratiseringsgolf overspoelde het land. Groningen was de eerste grote stad met een links programcollege.

Ook het provinciaal bestuur sloeg linksaf. Tegelijk raakten de Groninger boeren steeds meer in de knel door de druk van de wereldmarkt en de richtlijnen uit Brussel.

De markt dwong hen tot schaalvergroting en rationalisatie, de techniek reikte de middelen aan, de banken zorgden voor kredieten en de overheid bevorderde grootscheepse ruilverkavelingen.

Het gevolg was dat een ongekend aantal arbeidsplaatsen verloren ging, dat dorpen veranderden in forensenwijken en dat het in voorgaande eeuwen gegroeide landschap in een ommezien zijn karakteristieke trekken goeddeels en voorgoed verloor.

Decennia lang wordt al door speciale commissies en stichtingen gedokterd aan structuurverbetering. Er zijn ook grote investeringen gedaan in de hoop dat die het zo vurig gewenste ontwikkelingsproces op gang zouden brengen.

Ook de industrie kreeg het moeilijk. Talloze bedrijven, waarvan sommige van respectabele ouderdom, sneuvelden als gevolg van sanering, modernisering en concentratie.

Ofschoon deze verschijnselen zich overal voordoen lijkt Groningerland er meer door getroffen te worden dan andere regio’s. Het hele noorden, en dus ook Groningen, geldt als een economisch zwakke regio.

De Eemshaven moest de motor worden voor de industrialisatie van Noord-Groningen, maar na de voltooiïng ervan (1973) wilde het daarmee niet echt lukken.

Miljoenen werden gestopt in de bouw van een ultramoderne kartonfabriek in Winschoten, maar bij de eerste de beste reorganisatie van de vaderlandse kartonsector werd ze al weer gesloten.

Lees verder...