Zoek op de website

7. Groningen wil meer 1400-1450

Oudst bekende afbeelding van het Groninger wapen, waarbij het schild onder de dubbelkoppige rijksadelaar staat, 1556 Oudst bekende afbeelding van het Groninger wapen, waarbij het schild onder de dubbelkoppige rijksadelaar staat, 1556

De stad Groningen was met haar talrijke en ontwikkelde bevolking, haar betrekkingen met andere koopsteden, haar ervaring op juridisch gebied en haar burgerleger verreweg de sterkste partij in Groningerland.

Voor de bevolking van de Ommelanden was de stad echter ook een gevaarlijke partner.

Zolang de belangen van stadjers en plattelanders gelijk op liepen was er niets aan de hand, maar wanneer deze van elkaar verschilden stond de uitslag van een conflict al bij voorbaat vast.

De vijftiende eeuw is de periode geweest waarin de Groningers hun dominante positie in de omgeving verder hebben uitgebouwd.

Daarbij maakten ze dankbaar gebruik van de zwakte van de Ommelander hoofdelingen en hun onderlinge rivaliteit.

Toen er een kanaal gegraven werd om het water uit de lage streken rond de stad af te voeren naar de Eems opende dit voor de Groninger kooplieden meteen ook de mogelijkheid om zich op het oosten te richten.

Hun schippers konden via het nieuwe Damsterdiep en de Eems veel gemakkelijker handel drijven met Westfalen dan toen ze alleen gebruik konden maken van het Reitdiep.

De Groningse belangen brachten de stad in botsing met collega-hanzestad Hamburg, die ook geïnteresseerd was in Oost-Friesland en omgeving.
Eén van de gevolgen van deze ontwikkeling was dat de stad zich in de loop van de vijftiende eeuw wist meester te maken van het Oldambt.

Ze zette er de plaatselijke hoofdelingen buitenspel en trok hun rechten aan zich.
Eerder al had de stad de rechtsmacht in het Gorecht van het bisdom Utrecht in handen gekregen.

Lees verder...