Zoek op de website

9. Op avontuur in Friesland 1450-1500

Ook in het huidige Friesland was de onenigheid groot. Zoals zo vaak gebeurt zochten de strijdende partijen de steun van sterke partners in de buurt.

Eén van die Friese partijen vroeg hulp aan het naburige Groningen.
Overmoedig geworden door het succes in de eigen omgeving besloten de stadsbestuurders zich te mengen in de partijstrijd ten westen van de Lauwers.

Ze sloten in enkele jaren tijds vele tientallen verbonden met kloosters en hoofdelingen in heel Friesland. Afdelingen van het Groninger burgerleger lagen in Leeuwarden en Harlingen in garnizoen om de naleving van de gemaakte afspraken af te dwingen.

De ambitie steeg de trotse Groningers naar het hoofd. Het stadsbestuur waande zich een landsheer, graaf of hertog, gelijk. Het heeft er zelfs van gedroomd om een vrije Rijksstad te worden, een stad dus die alleen gehoorzaamheid verschuldigd was aan de keizer.

Uiteindelijk bleek die droom van korte duur. De kosten waren te hoog en al spoedig bleken er ook andere kapers op de kust te zijn. Van de Groningse aspiraties bleef niet veel meer over dan de dubbele rijksadelaar in het oude stadswapen.

Groningens droom om een echte stadstaat te worden mocht dan niet uitgekomen zijn, in deze periode bereikte de stad wel het toppunt van haar macht en aanzien

De vijftiende-eeuwse Groningers lieten dat ook aan iedereen zien: ze verbouwden de Akerk in gotische stijl, voorzagen de Sint Maartenskerk van een gigantisch gotisch koor en bouwden er een toren bij die tot in de verste uithoeken van de Ommelanden liet zien waar de macht zetelde.

Lees verder...