Zoek op de website

De Grote Markt

De stad Groningen is ontstaan als een Drents brinkdorp.

De kern van zo'n dorp bestaat uit twee paar elkaar min of meer kruisende wegen.

Deze kruisende wegen vormden een ruimte waarbinnen in de loop der tijden boerderijen werden gebouwd.

Zo'n structuur heeft het oudste deel van de stad Groningen ook.
Die wordt gevormd door de Herestraat, de Waagstraat en de Oude Boteringestraat, de Oosterstraat en de Oude Ebbingestraat.

De erven kwamen met de woonhuizen langs de Herestraat en de Oosterstraat te liggen en de Gelkingestraat vormde waarschijnlijk het pad tussen de achterven van de boerderijen. Zo heeft deze structuur zich oostwaarts en westwaarts voortgezet.

Dit verklaart het rechte stratenpatroon ten zuiden van de Grote Markt en de Vismarkt.
De Grote Markt was de brink, die evenals in de Drentse dorpen aan de rand van de bebouwing lag.
Aan de noord-oostzijde lag de begraafplaats voor de bewoners van dit dorp.

Op dit grafveld verrees vermoedelijk omstreeks 800 de houten voorganger van de Martinikerk.
Aan de noordzijde van de Grote Markt lagen ook boerenerven. De bebouwing was hier kennelijk minder intensief.

 • 1565 Kaart Jacob van Deventer

  Kaart Jacob van Deventer
 • 1643 Kaart van Haubois

  Kaart van Haubois
 • 1575 Kaart Braun en Hogenberg

  Kaart Braun en Hogenberg
 • 1782 Aquarel J. Bulthuis

  Aquarel J. Bulthuis
 • 1832 Eerste kadastrale kaart

  Eerste kadastrale kaart
 • 1945 Verwoesting

  Verwoesting
 • 1952 Begin Wederopbouw

  Begin Wederopbouw
 • Het Stadhuis

   Het Stadhuis
 • De Hoofdwacht

   De Hoofdwacht
 • De Grote Markt Oostzijde

  De Grote Markt Oostzijde