Zoek op de website

Kaart Braun en Hogenberg

De stadsplattegrond van Braun en Hogenberg is de eerste waarop we enige details van het oude Groningen kunnen onderscheiden. Linksonder op deze uitsnede zien we het Raadhuis.

Prominent zijn de hoge torens in het midden. We herkennen de Martinitoren en direct daarachter de hoge spits van de achtzijdige Sint Walburgkerk. Deze stond op het Martinikerkhof, totdat zij in het begin van de zeventiende eeuw werd afgebroken. Tussen de beide torens in zien we nog het kleinere spitsje van de kapel van de Broeders des Gemenen Levens. Ze stond op de plaats die we nu als Prinsenhof kennen.

De oostwand van de ‘Brede Markt’ is niet meer dan schematisch aangegeven. Wel kunnen we op de tekening zien hoe zich achter de huizen aan de oostwand een grote lege ruimte bevond. Deze grensde aan de noordzijde aan de achterkant van het pastoorshuis van de Sint Maartenskerk. Dit huis aan het Martinikerkhof staat nu bekend als ‘t ‘Feithhuis’.

Het gebied tussen de oostwand van de Grote Markt en de middeleeuwse stadsmuur is ooit eigendom van de bisschop van Utrecht geweest. Het is ook niet uit te sluiten dat het in de middeleeuwen—nog vóór de elfde eeuw—een koninklijk domein is geweest. Toen de bisschop van Utrecht het hier voor het zeggen had en in Groningen op bezoek kwam gebruikte hij de voorganger van het Feithhuis als zijn residentie.

Hier, in de ‘Bisschopshof’, kwamen ook de ridders bij elkaar die de bisschop moesten helpen bij het beheren en verdedigen van zijn afgelegen bezittingen. Tot het ridderlijke tijdverdrijf behoorde onder meer de jacht met afgerichte valken. Aan dit edele spel herinnert de oude naam van een deel van de grond tussen de Poelestraat en het Martinikerkhof: de ‘Valkenvlucht’.

Uitsnede kaart Braun en Hogenberg, editie Lodovico Guicciardini ‘Descrittione di tutti Paesi Bassi’, Antwerpen, 1588  [1536-6882 ] Uitsnede kaart Braun en Hogenberg, editie Lodovico Guicciardini ‘Descrittione di tutti Paesi Bassi’, Antwerpen, 1588 [1536-6882 ]