Zoek op de website

Kaart van Haubois

Naar de situatie van 1643 maakte de kaarttekenaar Egbert Haubois een plattegrond van de stad Groningen in ‘vogelvlucht’.

Op deze uitsnede ziet u de stad binnen de nieuwe wallen en grachten. Op de Grote Markt ziet u het Collectehuis (nu het Goudkantoor), dat in 1635 gebouwd werd.

De gevels langs de noordwand van de Grote Markt zijn niet duidelijk te onderscheiden maar aan de daken is te zien dat hier grote huizen staan.

In de noord-oosthoek van de markt staat vlak voor de Martinitoren de Hoofdwacht.

Voor de Hoofdwacht staat de kaak. Aan de kaak werden mensen te kijk gezet die een misdrijf hadden begaan.

Uitsnede kaart Haubois Uitsnede kaart Haubois