Zoek op de website

Kaart van Jacob van Deventer

De kaart van Jacob van Deventer uit 1565 laat de Grote Markt zien: de brink van het voormalige dorp Groningen.

In de dertiende eeuw groeide Groningen uit tot een handelsstad van betekenis. De grootste bloei maakte de stad door in de vijftiende eeuw.

Toen had ze geld om de Martini- en de A-kerk te vergroten en om de Martinitoren te bouwen. Ook verrezen er in de stad grote huizen met fraaie gevels.

Vooral aan de oost- en de noordzijde van de Grote Markt werden zulke mooie huizen gebouwd.

Op de kaart ziet u de zuid-noord lijnen van de Oosterstraat-Oude Ebbingestraat en de Herestraat-Waagstraat-Oude Boteringestraat.
Midden op het marktplein staat het raad- en wijnhuis.

Uitsnede kaart Jacob van Deventer Uitsnede kaart Jacob van Deventer