Zoek op de website

Groningen in stukken

‘Groningen in stukken’ is een bewerking van het materiaal dat door Jan van den Broek, gemeentearchivaris van Groningen in de jaren 1977-2002, bijeen is gebracht voor de gelijknamige cursus die hij gedurende enkele seizoenen voor de Senioren Academie Groningen en Drenthe heeft gegeven. 

Onderwerp van de presentatie is de geschiedenis van Groningen en Groningerland in de middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. Dat is de periode geweest waarin van een Nederlandse staat nog geen sprake was en het noorden nog weinig te maken had met de westelijke kustgebieden, die later het economische, politieke en culturele zwaartepunt van Nederland zouden worden. In diezelfde tijd werden echter al wel verschillende stappen gezet in het proces dat in 1594 zou uitmonden in de opname van het gewest Stad Groningen en Ommelanden in de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Het verhaal over deze ontwikkeling is 'opgehangen' aan enkele schriftelijke bronnen die beslissende episoden markeren in de geschiedenis van Stad en Lande. De teksten zijn genomen uit oorkonden en verdragen en worden gepresenteerd in de originele vorm of – voor zover nodig – in vertaling of moderne parafrase.

Omdat oude teksten in 'Groningen in stukken' centraal staan, begint de presentatie met een historisch overzicht over de Groningse bronnenkunde.

 • Diplomatiek, het verzamelen en bestuderen van historische bronnen

  Diplomatiek, het verzamelen en bestuderen van historische bronnen
 • 1040: schenking van Cruoninga aan Utrecht

  1040: schenking van Cruoninga aan Utrecht
 • 1259: vrede tussen Groningen en Fivelgo

  1259: vrede tussen Groningen en Fivelgo
 • 1473: groot verbond tussen Groningen en de Ommelanden

  1473: groot verbond tussen Groningen en de Ommelanden
 • 1506: graaf Edzard van Oost-Friesland wordt heer van Groningen

  1506: graaf Edzard van Oost-Friesland wordt heer van Groningen
 • 1536: Karel van Habsburg wordt landsheer

  1536: Karel van Habsburg wordt landsheer
 • 1594: Groningen wordt ingelijfd bij de Republiek der Verenigde Nederlanden

  1594: Groningen wordt ingelijfd bij de Republiek der Verenigde Nederlanden