Zoek op de website

3. Het vervolg

Karel V en Filips II Karel V en Filips II

De Habsburgers Karel V en zijn zoon Filips II zijn niet langer dan een kleine 60 jaar (58 om precies te zijn) baas geweest over Groningen en de Ommelanden. Onder de regering van Karel V kenden Stad en Lande een periode van relatieve rust. De tweede helft van de zestiende eeuw werd gekenmerkt door groeiende maatschappelijke en politieke spanningen die de inleiding vormden tot een 14 jaar durende periode van oorlog en ontwrichting.