Zoek op de website

Literatuurlijst

 • Susan Aasman en Esther Koops, ‘mr. Maurits Levie, amateurfilmer in jacquet’, in: Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 11 (2002) pp. 1-5.
 • J.N.T. van Albada en H. Vrielink, Joden in Groningen (Groningen 1971).
 • Pieter Albert, Gevangen in het veen. De geschiedenis van de Emslandkampen. 15 Onbekende Duitse concentratiekampen langs de grens van Groningen en Drenthe (Groningen 2005).
 • L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen (Groningen 1996).
 • L. Ast-Boiten, 'De Folkingestraat. Beeld en zelfbeeld', in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat pp. 71-93.
 • L. Ast-Boiten, 'Van Warschau naar Groningen. Een familiekroniek', in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat pp. 95-107.
 • L. Ast-Boiten, ‘Twee boedelinventarissen van Israel Abraham Lazarus (1709-1800) te Groningen. Impressies van een inburgering’, in: Misjpoge 14 (2001) pp. 10-14.
 • E.A.J. Ast-Boiten, R. Boxem, S. van Pelt, B. Prinsen en J. Nijman, Zoektocht naar een joods verleden: drie routes door Groningen en Drenthe (Bedum 1997).
 • M.S.C. Bakker, 'De Geest van Crystal Palace', in: H.W. Lintsen e.a. (red.) Techniek en samenleving, pp. 13-32 (met een biografische schets van de minder bekende Groninger geleerde Salomon Abrahams Bleekrode).
 • Tammo Bakker, In aanraking met Israël: de Israëlitische begraafplaats Veendam Beth Chajim (Veendam 2002)
 • Tammo Bakker, Sporen die achter blijven. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereld Oorlog en daarna. deel 3 (Veendam 2004)
 • Tammo Bakker, Het Sjilo Genootschap. En de perikelen rond een eigen nationale begraafplaats (Veendam 2006)
 • Tammo Bakker, In aanraking met Israel - 'De Kehilla Veendam' (z.p. z.j.)
 • Tammo Bakker, In aanraking met Israel - 'De Israelitische Begraafplaats Winschoten' (z.p. z.j.).
 • Tammo Bakker, MedieneStad Winschoten: Mokum van het Noorden (Veendam 2002)
 • J. Battjes, 'De joodse begraafplaats te Kolham', in: Pluustergoud 8 (1998) pp. 24-32.
 • E. Beenker, ‘Groninger joden en hun graven’, in: Jaarboek Groningen 1974/1974 pp. 9-24.
 • W.J. van Bekkum en E.Schut, 'De Joodse gemeente van Groningen', in: G. van Halsema Tjzn, Jos. M.M. Hermans en F.R.J. Knetsch (red.) Geloven in Groningen. Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad (Kampen 1990) pp. 157-184.
 • W.J. van Bekkum (red.), Folkingestraat Synagoge. Oorsprong en geschiedenis (Groningen 1995).
 • W.J. van Bekkum, 'De geschiedenis van de synagoge van Groningen', in: Vriendenbulletin. Informatieblad van de Stichting Vrienden van de Stad Groningen nr. 20 (1996) pp. 8-11.
 • W. van Bekkum, 'De afgescheiden Gemeente Teschuath Jisraël te Groningen', in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat pp. 63-69.
 • Wout van Bekkum en Kees van der Ploeg, “De synagoge in Groningen : Een Oostersche Kerk voor Nederlandsche Israëlieten', in: Groninger kerken 25 (2008) 99-103.
 • Wout van Bekkum en Stefan van der Poel, Joods leven in Groningen: oorsprong en herinnering (Groningen 2011)
 • L. Belt en J. van Gelder, De Folkingestraat historisch bekeken. Een wandeling door de oude joodse binnenstad (Groningen 1994).
 • J. Bennet, 'Moses Goldsmid Founder of the [Jewish] community in Groningen', in: Studies on History of the Jews of Holland 5 (Jeruzalem 1988) pp. 135-148.
 • J. Bennet, 'Mozes Goldsmit: Stichter van de Joodse Gemeente Groningen', in: Misjpoge 8 (1995) pp. 89-95, 113-122.
 • C.A. van der Berg, De Joodse Gemeenschappen in Noordwest-Groningen, Winsum, Eenrum, Leens-Ulrum, Warffum, 1751-1947; waarin tevens opgenomen De Benninga's, de herinneringen aan zijn jeugd in Eenrum, door dr Noach Benninga (1909-1993) (Groningen 2000).
 • C.A. van der Berg en E.P. Boon, De joodse gemeenschap in de Kanaalstreek: Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde en Mussel (Groningen 1992).
 • H. Berg, T. Wijsenbeek en E. Fischer (red.), Venter, fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940 (Amsterdam 1994).
 • A. Beuse, 'Memories van successie als bron voor genealogisch onderzoek', in: Misjpoge 8 (1995) pp. 20-28.
 • Bijl, G. 'De joodse gemeenschap te Winschoten: instituties en functionarissen in de negentiende eeuw', in: P. Brood en E. Schut (red.) 'Eene zeer twistzieke natie', 75-90.
 • E.A.J. Boiten; Swier Broekema; Jan F.J. van den Broek (red) Groningen in oorlogstijd (Groningen 1980).
 • A. Bolt, 'De Joodse gemeenschap', in: Ommelander Courant (april-mei 1992).
 • W.T. Boom-Renkema, De joodse gemeenschap in Zuidbroek (Groningen 1992).
 • E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, 'De graven op de Joodse begraafplaats te Kolham', in: Pluustergoud 8 (1998) pp. 26-32.
 • E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, 'De joodse gemeenschap in Hoogezand-Sappemeer en omgeving tussen 1724 en 1950', in: Pluustergoud 15 (2001) pp. 21-23.
 • E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, De joodse gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950 (Groningen 2001).
 • E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, De Joodse gemeenschappen in Westerwolde, 1656 - 1950: Nieuweschans, Bunde, Bellingwolde, Oudeschans, Wedde, Vlagtwedde, Bourtange, Sellingen, Ter Apel, De Maten en Roswinkel (Groningen 2004)
 • E.P. Boon en J.J.M. Lettinck (red.) De joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549 – 1945 en hun begraafplaatsen aldaar II 1870 – 1945 (Utrecht 2006)
 • E.P. Boon en J.J.M. Lettink, W. Domburg, De Joodse gemeenschap in Winschoten en omgeving 1683 – 1964. Beerta, Finsterwolde, Midwolda, Nieuwolda, Scheemda. 2 delen (Utrecht 2010)
 • Han Borg, ‘En geef hen de eewige rust’, in: Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 10 (2001) pp. 12-16
 • Klaas G. Bos, 'De Joodse begraafplaats te Kolham', in: Pluustergoud 8 (1998), pp. 24-25.
 • Klaas G. Bos, 'Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog', in: Pluustergoud 11 (2000) pp. 23-34.
 • Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid: Aletta Jacobs, 1854 – 1929 (Amsterdam 2005)
 • J. Bottema, Ze waren onder ons. 300 jaar joden in Delfzijl 1642-1942 (Delfzijl 1980).
 • Chaya Brasz, Bonee Haärets. De geschiedenis van Beth Joles Nederlands ouderhuis in Haifa, 1956 – 2006 (Jeruzalem 2006)
 • Brood, P. en E. Schut (red.) 'Eene zeer twistzieke natie'. Aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten 1683 - 1943 (Bedum 2003).
 • Michael Brocke en Julius Carlebach (red.) Die Rabbiner der Emanzipationszeit in den deutschen, böhmischen und großpolnischen Ländern 1781-1871 (München 2004). [hierin ook aandacht voor rabbijnen in Nederland]
 • P. Broekema, Benjamin. Een verzwegen dood (Amsterdam 2001). [levensverhaal van de in Warffummer schrijver Benjamin Broekema]
 • P. Broekema, Dat tere leven (Groningen 2015) [Tekst van een rede uitgesproken door de auteur, bij de heropening van de synagoge in Appingedam op 5 mei 2015].
 • H. Brugmans en A. Frank (red.) Geschiedenis der joden in Nederland. Eerste deel (tot circa 1795) (Amsterdam 1940).
 • H. van der Burg en J. Regtien, Het album van Nardus de Vries en Agnes Bruins; de voormalige synagoge in Winsum (Bedum 2004).
 • J. Cahen (red.) De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie (Amsterdam 1984).
 • Sikke Cazemier, 'Rond de benedenste sluis', in: Historisch Leek 18 (2004) pp. 12-17
 • H.P. Coster, 'De vijftig hoogst aangeslagene Israëlieten van de stad Groningen in 1812: iets over de organisatie van de Joodschen eeredienst in den Franschen tijd', in: Groningse Volksalmanak 1937 pp. 123-148.
 • M. Croes en P. Tammes, Gif laten wij niet voortbestaan. een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945 (Amsterdam 2004)
 • M. Daleman en G.M.A. Bergsma, 'Graven op de Jodenkamp : een fysisch-antropologisch onderzoek op de oudste joodse begraafplaats van Groningen', in: Stichting Monument & Materiaal, [Groningen], 2006.
 • J. Dijkstra, 'De Joodse bevolking van Groningen', in: E.A.J. Boiten e.a. (red) Groningen in oorlogstijd (Groningen 1980).
 • J. Dijkstra, 'De joodse gemeente van Delfzijl', in: J. H. de Vey Mestdagh (red.) Joden in Noord-Oost Groningen, pp. 303-431.
 • W. Domburg, Overzicht van namen van Joodse families in de serie ‘Bouwstoffen voor de geschiedenis van de joden in (stad en provincie) Groningen’ met hun woonplaatsen en onderlinge verwantschappen (Utrecht 2010)
 • H. Doornbos, Gele ster in een zwarte tijd de Tweede Wereldoorlog (Termunten 1989).
 • O. Doornbos, ´De joodse gemeente Winschoten in de negentiende en twintigste eeuw', in: P. Brood en E. Schut (red.) 'Eene zeer twistzieke natie', 91-189.
 • W.G. Doornbos, ‘Genealogie van Pels. Een joodse familie in de stad Groningen’, in: Gruoninga; mededelingenblad van de afdelingen Groningen en Noord-Drenthe en Winschoten der Nederlandse Genealogische Vereniging 41/42 (1996) pp. 80-87.
 • Willem G. Doornbos, Benjamin Jacobs en de prentbriefkaartenrage in: Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 22 (2013) pp. 36 - 41.
 • Adrie Drint, ‘Joodse begraafplaatsen in het Groninger land’, in: Groninger kerken 25 (2008) pp. 117-122.
 • Jaap Ekhart, 'Een liefde, een oorlog.' Twee geliefden en hun briefwisseling uit 1942 (Groningen 2004)
 • J.C. Elema, 'Genealogie Israel(s) Groningen', in: Gens Nostra 51 (1996) pp. 105-128.
 • E. Elias, Drie-kwart honderd jaren, met eer, met naald en garen (s.l. [Groningen] 1955). [Uitgegeven door de N.V. Herenkledingfabriek v/h Gebrs. Levie te Groningen ter gelegenheid van haar vijf-en-zeventig jarig bestaan.]
 • E.M. Ellenbroek, 'Een laatste verantwoording: kampherinnering Groningse medicus Elie Cohen', in: Broerstraat 5 8 (1993) pp. 14-15.
 • Ronald van Elswijk, De Joodse geschiedenis van Appingedam (Appingedam 2013) [Met stadswandeling].
 • H.R. Enter, Joden in Sodom: historische terugblik Joden in de provincie Groningen, speciaal in Winschoten (voor en ten tijde van de tweede wereldoorlog) (Blijham 1975).
 • P. van Essen en F.J. Hulst, 'Joodse biografiën', in: Misjpoge 6 (1993) pp. 73-78.
 • H.O. Feith jr. 'Vrijgeleide verleend aan een jood en zijn gezin, te Delfzijl, met het regt om daar een leenbank te houden, 10 maart 1655', in: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 6 (1869) p. 160.
 • W. Feld, Lebensbilder. Die Juden in der Geschichte der ehemaligen Stadt Burgsteinfurt (Munster 2004).[Bevat biografie van de Groninger opperrabbijn Abraham Izaaks Deen/Tiktin.]
 • W.J. Formsma (red.) Winsum, Gedenkboek 1982 (Groningen 1982).
 • L. Fuks, 'Simon de Pool: faktor krola Sobieskiego', in: Bleter far Geszichte IX (1956) pp. 3-15. [van belang voor onderzoek naar de eerste Joodse inwoners van de Pekela's]
 • L. Fuks, 'Het testament van Zwi Hirsch ben Jakob Kisch uit Praag', in: Studia Rosenthaliana 3 (1969) pp. 193-201.
 • H. van G[euns-Godfried], ‘De Ned. Isr. Gemeente te Hoogezand-Sappemeer’, in: [E.F.W. Brinkman (red.)] Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan der gemeente Hoogezand en Sappemeer, 1628-1928 (Hoogezand [1928]).
 • Evelien Gans, Jaap en Ischa Meijer: een joodse geschiedenis 1912 – 1956 (Amsterdam 2008).
 • J. Gans, 'Enige wetenswaardigheden omtrent Joodse begraafplaatsen en begrafenisrituelen', in: Pluustergoud 9 (1999) pp. 34-36.
 • M.H. Gans, Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940 (Baarn 1971).
 • J. van Gelder, Mooie Mensen. Lotgevallen van de joodse familie Van Gelder in Nederland (Groningen 1992).
 • J. van Gelder, Terug van weggeweest. Getuigenissen over en uit joods Groningen in de jaren dertig en veertig plus razzia-lijsten met 3064 namen (Groningen 1993).
 • J. van Gelder, De confectioneurs van Groningen: Levie: de oudste en de laatste (Groningen 1996).
 • J. van Gelder, De Folkingestraat historisch bekeken (Groningen 1996).
 • J. van Gelder, De papieren oorlog: gemeente-archieven geven geheimen prijs: de kwalijke rol van de gemeente Groningen en politie in 1940-1945, 'foute' Groningers in de Duitse pas, opsporingslijsten van vermeende collaborateurs (Groningen 1997).
 • J. van Gelder, Het schandaal: de 'aanpassing' van het Nieuwsblad van het Noorden ([z.p.] 2001).
 • Johan van Gelder, Het huis van Groningens Israël. De synagoge en haar gemeente, 1906 - 2006 (Westervoort 2006).
 • Albert Graansma, ‘De Leekster synagoge’, in: Historisch Leek 22 (2008) pp. 14-17.
 • Koos Gräper, 'Het huis met de Davidster te Veendam', in: Veenkoloniale Volksalmanak : jaarboek voor de geschiedenis van de
  Groninger Veenkoloniën
  26 (2014) pp. 116-139. [Naspeuringen over het in opdracht van Aaltje Broekema-Cohen in 1933 gebouwde huis].
 • Catharina Groenendal, 'De herontdekking van de rituele baden', in: JaGDaF 27 (2014) pp. 6-9. [De herontdekking van het mikwe (מִקְוָה) bij restauratiewerkzaamheden aan het rabbinaatshuis]
 • S. Gronemann, Genealogische Studien über die alten jüdischen Familien Hannovers (Berlin 1913) [Bevat de tekst van verloren gegane grafsteen van en gegevens over de Groninger opperrabbijn Abraham Izaaks Deen/Tiktin].
 • R.C. Hage en J.H. de Vey Mestdagh (red.) De joodse gemeenschap van Veendam/Wildervank, Muntendam en Meeden (Groningen 1985).
 • R.C. Hage, 'Historie einde 17e begin 20e eeuw', in: R.C. Hage en J.H. de Vey Mestdagh (red.) De joodse gemeenschap van Veendam/Wildervank, pp. 9-90.
 • R.C. Hage, 'De joodse gemeenschap van Veendam/Wildervank, Muntendam en Meeden: een onderzoeksmodel', in: Studia Rosenthaliana 19 (1985) pp. 258-263.
 • I. van Hal, Het Mesje: de oorlog van een joods Groninger arts (Groningen 1994).
 • H. Hamburger en J.C. Regtien, Een joodse erfenis in Winsum (Bedum 1993).
 • H. Hamburger en J.C. Regtien, Sporen van joods verleden in Noordwest Groningen (Bedum 1995).
 • H. Hamburger en J.C. Regtien, Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen (Bedum 1998).
 • Ron van Hasselt, De oorlog van mijn vader: een halve familiegeschiedenis (Bedum 2012).
 • G. Helsma, Verdwenen maar niet vergeten. Een terugblik op bijna een kwart eeuw joods voetbal in Groningen. Het joodse voetbal in Groningen 1920/1941 (Groningen, [1998]).
 • M. Hillenga, 'De kerken', in: 350 jaar Veendam en Wildervank (Bedum 2005) pp. 54-61, 121-132, 258-264.
 • J. Hof, Het Stadskanaalster achterhuis. Een bijzonder onderduikverhaal uit de oorlogstijd (Hooghalen/Assen 1998).
 • B. Hofman, Julia Culp. Wereldberoemde Groninger zangeres (Leeuwarden 2002).
 • B. Hofman, 'Allereerste studente vond snel een kamer', in: B. Hofman, Daar gebeurde het in Groningen nr. 8 (Groningen 1995).
 • B. Hofman, 'Studenten belagen Groningse rabbijn', in: B. Hofman, Daar gebeurde het in ... Stad-Groninger Verhalen nr. 46 (Bedum 1998).
 • B. Hofman, 'Vreeselijke brand in Folkingestraat', in: B. Hofman, Daar gebeurde het in ... Stad-Groninger Verhalen nr. 41 (Bedum 1998).
 • B. Hofman, 'Inbraak aanleiding tot schrijven zwarte bladzijde in Groninger geschiedenis, in: B. Hofman, Daar gebeurde het in ... Stad-Groninger Verhalen nr. 12 (Bedum 1998).
 • Beno Hofman, 'Joodse vestiging in Delfzijl (1655)', in: De Groningse geschiedenis in meer dan 100 verhalen (Amsterdam 2004) pp. 109-110.
 • A. Hoft, Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810 (Groningen 1990). [waardevolle studie m.b.t. huizenbezit van Joodse inwoners]
 • I. van Hoorn, 'De Geschiedenis van de Joden in de stad en provincie Groningen', in: Nieuw Israëlitisch Weekblad [30 afleveringen] (november 1928-augustus 1930).
 • I. van Hoorn, 'Ets Haïm: het zestigjarig bestaan van de Vereniging Ets Haïm te Groningen, 28 februari 1930', in: Nieuw Israelitisch weekblad 65 (1930).
 • E. Houwaart, 'Gronings romanticus en nationaal hervormer: de hygiënist Levy Ali Cohen (1817 - 1889)' in: F. Huisman en C. Santing (red.) Medische geschiedenis in regionaal perspectief: Groningen 1500 - 1900 (Rotterdam 1997) pp. 101-130.
 • F. Hulst, 'Mozes Meijer Cohen jr.', in: J.D.R. van Dijk en W.R. Foorthuis (red.) Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen (Groningen 1994) pp. 59-62.
 • Franka Hummels, ‘Joods leven in Groningen’, in: Broerstraat. Magazine voor alumni en relaties. Nr. 1 (2012) pp. 16-17.
 • Aletta H. Jacobs, Herinneringen (Amsterdam 1924).
 • M. Janssen en J. Schienerl, Juedischer Alltag in Groningen. De Folkingestraat. Mit einem Beitrag ueber eine juedische Familie in Oldenburg (Oldenburg 1999).
 • J. Jona Schellekens, 'De eerste generaties Kiek in Hamburg', in: Gens Nostra 59 (2004) pp. 81-86
 • M.E. de Jonge, De Joodse gemeenschap in Winschoten in de negentiende eeuw (doctoraalscriptie RU Groningen 1983).
 • M.E. de Jonge, 'De Israëlitische Godsdienstige en Maatschappelijke School te Winschoten, 1840 - 1872, en de onderwijzer H.J. Snoek', in: H. van Gelder, A. Drint en F.L. Witteveen (red.) Een ernstige omissie (Groningen 1986) pp. 210-215.
 • K. Jongeling en J. Brilleman, Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oostfriesland/1 (Ter Apel, Bourtange, Vlagtwedde, Bellingwolde, Stadskanaal, Nieuweschans, Bunde) (Groningen 1977).
 • K. Jongeling, 'Iets over joodse families en familienamen in de provincie Groningen', in: Gruoninga; mededelingenblad van de afdelingen Groningen en Noord-Drenthe der Nederlandse Genealogische Vereniging 24 (1979) pp. 59-69.
 • K. Jongeling, 'Vertrouwen van de joodse bevolking in de plaatselijke rechterlijke macht in oostelijk Groningen in de tweede helft van de XVIII eeuw', in: Studia Rosenthaliana 19 (1985) pp. 234-242.
 • F. Jonker, Aletta Jacobs, 'Niet in haar kracht te stuiten' (Hoogezand-Sappemeer 1994).
 • Frens Jonker, 'Aletta Jacobs zondagskind uit Sappemeer', in: Pluustergoud 3 (1995) pp. 7-13.
 • Frens Jonker, 'Abraham Jacobs, de vader van Alette', in: Veenkoloniale Volksalmanak 18 (2006) pp. 34-44.
 • W. Kamminga, Grijpskerk van crisis tot bevrijding (Veenhuizen 1993).
 • J.A.W. Kessels, Het huis Gerzon: geschiedenis van een modehuis 1889-1964 (Wageningen 1964).
 • J. van Keulen en L. Boiten, De Joodse gemeenschappen in Groningen (Groningen 1985).
 • G.J. van Klinken en J.H. de Vey Mestdagh, De joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden (Groningen 1985).
 • G.J. van Klinken, Joodse mensen in een christelijke omgeving: het Groninger Westerkwartier 1700 – 1900 (doctoraalscriptie Theologische Universiteit Kampen 1991).
 • G.J. van Klinken, 'Het ontstaan van de joodse gemeente Leek', in: 'De' Leek, de geschiedenis (Leek 2000) pp. 179-194.
 • G.J. van Klinken, 'Historie 1700-1942. Burgers van twee werelden', in: G.J. van Klinken en J.H. de Vey Mestdagh, De joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, pp. 9-180.
 • G.J. van Klinken, 'Samuel Victor van der Reis: Een parnas tussen orthodoxie en verlichting', in: Misjpoge 6 (1993) pp. 111-119.
 • G.J. van Klinken, 'Recente joodse geschiedschrijving als aanleiding voor een controverse', in: Misjpoge 11 (1998) pp. 118-126.
 • J. Kloosterman, ‘De joden in Groningen’, in: Maandblad Groningen dl 28 (1946) pp. 60-61.
 • Egge Knol, 'De Groninger familie Oppenheim. Een beeld van de Joodse gemeenschap aan de hand van twee portretten', in: Groninger Museum Magazine 1 (2013) pp. 32-35.
 • G.S. Koeman-Poel, De joden van Bourtange en Vlagtwedde...een herinnering (Scheemda 1985).
 • G.S. Koeman-Poel, Een synagoge in het veen. Het verhaal van de Pekelder joden, 1693-1942 (Oude Pekela 1989).
 • G.S. Koeman-Poel, Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam (Meppel 1999).
 • G.S. Koeman.Poel, Een synagoge op het kruispunt van de winden: (de joden van Winschoten), 1750-1942 (Winschoten 2002).
 • J.P. Koers, 'Drie generaties Scheemder joden uit de 18e eeuw', in: Tijdschrift voor leden en donateurs van de Historische vereniging Gemeente Scheemda 11 (1998) pp. 17-19.
 • R.W. Koppejan-Brons, 'Zo vast als een …huis, Het huis waar Aletta Jacobs opgroeide', in: Pluustergoud 3 (1995) pp. 14-18.
 • R.W. Koppejan-Brons, 'Zo vast als een …huis, Nogmaals het Talma-pand' in: Pluustergoud 3 (1995) pp. 19-20.
 • H. Kraaijenzank, 'De Onzichtbare Stad', in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat pp. 109-113.
 • J. Kraak, ‘Hak, Pak en Zak’: Traditionele joodse beroepen op het platteland in Noordoost-Nederland (Assen, 2013).
 • S. Laansma, ‘Het geslacht Lazarus (Israëlitisch)’, in: Gens Nostra 34 (1979) pp. 150-152.
 • I.Th. Leijerzapf, Toe heeren, nou even stilstaan ... De leidse studentenfotograaf I.D. Kiek (Leiden 1997).
 • Han Lettinck, ‘Drie synagogen in het grensgebied’, in: Groninger kerken 25 (2008) pp. 104-107.
 • H. Lettinck, ‘Klein en groot zijn daar gelijk, de slaaf is vrij van zijn heer’ (Bedum, 2009)
 • L. van Leeuwen (red.) 'Joodse begraafplaatsen in Nederland', in: Misjpoge 3 (1990) pp. 97-138.
 • C. Lower, Die Emanzipation der Juden in den Niederlanden und ihre Folgen am Beispiel der Groninger juedischen Gemeinde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Diplomarbeit Universiteit van Bremen 1995).
 • J. Lutterop, De jodenvervolging in de provincie Groningen gedurende de jaren 1940-1945 (scriptie R.U. Groningen 1979).
 • M. Maas, 'De familie Culp: zeven generaties zangers en muzikanten', in: Genealogisch magazine Erfgoed 23 (2015) pp. 3-8
 • J. Meijer, Jood en Jodendom in Stad en Ommelanden. Met een joods supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan (= Balans der Ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der joden in Nederland V/VI (Heemstede 1984).
 • J. Meijer, ‘Jonas Levie Voorzanger 1821-1897: een bio-bibliografische notitie’, in: Veenkoloniale volksalmanak 4 (1992) pp. 62-76.
 • J. Meijer, 'Jonas Levie Voorzanger', in: J.D.R. van Dijk en W.R. Foorthuis (red.) Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen (Groningen 1994) pp. 244-249 [bewerkt door E. Schut].
 • I. Mendels, De joodsche gemeente te Groningen (Groningen 1910).
 • Wicher van Meurs en Ineke Visser, 'De Joodse begraafplaats te Kolham', in: Pluustergoud 28 (2008) pp. 38-39.
 • J. Michman, H. Beem en D. Michman, Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland (Ede/Antwerpen 1992).
 • Mokum en de Mediene. De geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam 1971).
 • W. Mooijman, 'Elie Aron Cohen, Groningen 16 juli 1909 - Arnhem 22 oktober 1993', in: Jaarboek van de Mij. der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1995-1996 (1997) pp. 73-80.
 • D. Mulder, A. Tiktak en H. van der Veen, Weinigen van velen: notulenboek van een joodse gemeenschap 1940-1942 (Veendam/Hooghalen 1995).
 • D. Mulder en B. Prinsen, Een leven in de Folkingestraat: de Galletjes van Hildesheim (Groningen 1996).
 • D. Mulder en Harm van der Veen, 'De jeudse jongens van WVV', in: Oud Winschoten: halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten 9 (2006) pp. 20-27.
 • [Na zestig jaren, 1840-1900] geïllustreerde beschrijving der electrische drukkerij van de firma I. Oppenheim te Groningen, aangeboden aan hare begunstigers ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan (z.p., z.j.).
 • Henk Nicolai, ‘Ter gedurige herinnering’: leven en werken van Levy Ali Cohen, 1817 – 1889 (Zutphen 2004).
 • H. Onderwater, Mobilisatie, collaboratie, liberatie: de jaren 1938-1948 in Stadskanaal (Stadskanaal 1977).
 • N. van der Oord, Jodenkampen: ter nagedachtenis aan de joodse dwangarbeiders die vanuit de werkkampen werden afgevoerd en later door de nazi's zijn vermoord (Leeuwarden 2015).
 • R. Overbeek, 'Ontstaans- en bebouwingsgeschiedenis van de Folkingestraat in Groningen', in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat pp. 115-129.
 • T. Pelgrim, 'Een joods monument in Winschoten', in: Oud Winschoten 5 (2003) pp. 5-7.
 • Tom Plat, 'Het gevoel van oorsprong: het 'eerste leven' van Sara Frank (1912-1939)', in: Historisch Jaarboek Groningen (2013) pp. 88-107.
 • H. Plenter, 'Het graf van Serlina (Tseerle) Catz van Leenen op de joodse begraafplaats te Oude Pekela', in: Veenkoloniale Volksalmanak 18 (2006) pp. 144-146.
 • A. van der Ploeg, Messiasbelijdende joden. Vergeten eerstelingen. Philippus S. van Ronkel (Leiden 1990).
 • S. van der Poel, 'De liquidatie van de joodse gemeenschap in de stad Groningen. "De eigenlijke beproeving der karakters"', in: Groniek 36 (2003) pp. 393-414.
 • Stefan van der Poel, ‘Geen wijdverbreid antisemitisme, maar wat dan wel?’ in: Stad en Lande: cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 13 (2004) pp. 16-17.
 • Stefan van der Poel, Leo Frank (1908 – 1944): politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930 (Groningen 2005).
 • S. van der Poel, Joodse Stadjers. De joodse gemeenschap in Groningen, 1796 -1945 (Assen 2004).
 • S. van der Poel, Honderd jaar Folkingestraat-Synagoge, 1906 - 2006 (Groningen 2006).
 • S. van der Poel, ‘Historisch erfgoed. Folingestraat-synagoge. Een rondleiding’, in: Groniek 179 (2008) pp. 209-218.
 • S. van der Poel, De betekenis van de Duitse joden voor stad en provincie Groningen. Migratiebewegingen in de Eems-Dollard Regio (Appingedam 2009).
 • S. van der Poel, ‘Doch deze onderscheidt zich op eene eervolle wijs’ Izaac van Deen (1804-1869): de eerste Joodse hoogleraar in Nederland’, in: Stad en Lande:cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 20 (2011) pp. 18-21.
 • Stefan van der Poel, Tussen zieken, boeken en kikkers – De fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869) (Groningen, 2012).
 • Bettine C.P. Polak, De Groningse familie Polak en verwante families sinds hun verhuizing naar het tolerante Nederland van de zeventiende en achttiende eeuw (Egmond aanZee 2015).
 • T. Potjewijd, Leven en werken in Winschoten in de negentiende eeuw (Winschoten 1977). Met een lijst van Joodse woorden en zegswijzen.
 • Samuel Levie Stichting (red.) De Joodse school in Leek (Leek 1995).
 • J. Prijs, Stamboom der familie Goldsmit-Cassel te Amsterdam (1650-1750) (Bazel 1936).
 • Jan Regtien, 'De joodse familie Goldsmith: Roosje Goldsmith uit Winsum', in: Infobulletin Winshem 9 (2004) pp. 16-17.
 • J.C. Regtien e.a. Een wandeling door Joods Winsum (Winsum z.d.).
 • C. Reijnders, Van 'Joodsche Natiën' tot joodse Nederlanders: Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942 (Amsterdam 1970).
 • Gabriel S. Rosenberg, Familienchronik der Familie Rosenberg (Frankfurt am Main herdruk 1928). [van belang voor onderzoek naar opperrabbijn Jakob Rosenberg]
 • N. Rost, De vrienden van mijn vader: herinneringen aan de Folkingestraat (Assen 1956).
 • A.C. Rümke, Rebekka Aleida Biegel. Een vrouw in de psychologie (Eelde 2006).
 • C. Scholtens, 'De Helmster joden zijn niet meer...!', in: Vrouger: orgaan van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken 2 (1997) pp. 27-30.
 • E. Schut, De organisatie der joden in Noord-Nederland gedurende de "Franse tijd" inclusief Oost-Friesland (kandidaatsscriptie RU Groningen 1982).
 • E. Schut, 'De Joodse Gemeente van Stedum en Loppersum', in: J. H. de Vey Mestdagh (red.) Joden in Noord-Oost Groningen, pp. 435-497.
 • E. Schut, 'De Bijkerk Uithuizen', in: J. H. de Vey Mestdagh (red.) Joden in Noord-Oost Groningen, pp. 499- 549.
 • E. Schut, 'Geschiedenis der joden in de stad Groningen vanaf de eerste vestiging tot het midden der negentiende eeuw', in: Groningse Volksalmanak 1985/1986, pp.58-89.
 • E. Schut, 'Schema voor bronnenonderzoek ten aanzien van de geschiedenis van de joden in Nederland', in: Studia Rosenthaliana 20 (1986) pp. 91-108.
 • E. Schut, 'Onderzoek naar joodse gemeenschappen in de provincie Groningen', in: Lias 16 (1989) pp. 91-108.
 • E. Schut, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela's, 1683-1942 (Assen/Maastricht 1991).
 • E. Schut, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela's 1683-1942: geschiedenis van de begraafplaats en overzicht van de joodse bevolking (Groningen 1991).
 • E. Schut, 'De overval op Johannes Smook', in: Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 1 (1992) pp. 2-6.
 • E. Schut, 'Bronnen voor joodse genealogie in de Nederlandse archieven. 4. Het Stadsarchief van Groningen', in: Misjpoge 5 (1992) pp. 88-96.
 • E. Schut, 'Lijst van in het Oldambt wonende joden', in: Misjpoge 6 (1993) pp. 33-42.
 • E. Schut, Een census van joden in Oost-Groningen', in: Misjpoge 7 (1994) pp. 15-23.
 • E. Schut, 'Bernard Haimans Catz', in: J.D.R. van Dijk en W.R. Foorthuis (red.) Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen (Groningen 1994)pp. 48-51.
 • E. Schut, 'Baruch de Beer', in: J.D.R. van Dijk en W.R. Foorthuis (red.) Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën (Groningen 1994), pp. 18-22.
 • E. Schut, Aanzien doet gedenken: oorlog, verzet, vervolging en bevrijding in Veendam en Wildervank (Groningen 1995).
 • E. Schut, De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796 (Assen 1995).
 • E. Schut, 'Hartog Herz Hamrik: een belangrijk lid van de Grote Nederlandse Bende', in: Misjpoge 9 (1996) pp. 165-183.
 • E. Schut, 'De Penne Josephs', in: Stad & Lande. Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen 6 (1997) pp. 7-10 [Aantekeningen over de schrijver Jozef Salomons Hamburger / de Jongh].
 • E. Schut, 'Een overval te Helpman in 1772. Misdaad en minderheid in Groningen', in: Gronings Historisch Jaarboek 1997 pp.
 • E. Schut, 'Van Jidden en Smousen naar Israëlitische Groninger, 1689-1813', in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat, pp. 9-27
 • Schut, E. 'Unser jiesjew werd a kille': de wording van de joodse gemeente Winschoten 1683 - 1814', in: P. Brood en E. Schut (red.) 'Eene zeer twistzieke natie', 9-74.
 • E. Schut, De toepassing van joods erfrecht in Groningen in de achttiende eeuw, in: De Nederlandsche Leeuw 121 (2004) pp. 371-380.
 • M. Seinstra, 'De Folkingestraat. Sociaal-economische geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen, 1850-1930', in: L. Ast-Boiten en G. Zaagsma (red.) De Folkingestraat pp. 29-61.
 • H.J. Snoek, Orde der gebeden en gezangen voor te dragen bij de inwijding der nieuwe synagoge op Vrijdag den 1e September 1854 te Winschoten in het hebreeuwsch bijeen verzameld en vervaardigd en in het Nederduitsch vertaald door H.J. Snoek (Groningen 1854).
 • J. Spoorenberg, 'De familie Van der Zijl: fotografen in Groningen, Assen en Amsterdam', in: VDP bulletin: magazine over prentbriefkaarten 32 (2015) pp. 2-9
 • A. Straatman en E. Schut, Overleden joden in de provincie Groningen en Oostfriesland 1806-1811 (Rijksarchief Groningen 1986).
 • H. Strating, Winschoten 1940-1945: een provinciestadje aan de duitse grens (Winschoten 2001).
 • J. Stoutenbeek en P. Vigeveno, Joods Nederland: Een cultuurhistorische gids (Amsterdam 1989).
 • Gerrit Stuut, 'Onderhoud Joodse begraafplaats aan de Knijpslaan te Kolham', in: Pluustergoud 10 (1999) pp. 15-16.
 • Gerrit Stuut, 'Verslag van de werkzaamheden op de Joodse Begraafplaats', in: Pluustergoud 12 (2000) pp. 29-30.
 • Gerrit Stuut, 'De Joodse begraafplaats te Kolham', in: Pluustergoud 15 (2002) pp. 27-28.
 • Gerrit Stuut, 'Onderhoud Joodse begraafplaats Knijpslaan', in: Pluustergoud 17 (2003) p. 13.
 • Gerrit Stuut, 'Verslag van de restauratie- en onderhgoudswerkzaamheden op de Joodse begraafplaats te Kolham over de zomerperiode 2003', in: Pluustergoud 19 (2004) p. 27.
 • B.P. Tammeling, 'Winsum in de tweede wereldoorlog', in: W.J. Formsma (red.) Winsum, Gedenkboek 1982 (Groningen 1982) pp. 245-288.
 • B. Tammeling, 'De confectie-industrie: van kleermakers en modinettes', in: Groningen toen (1985) pp. 88-120.
 • E. Taverne, Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat (Groningen 1975).
 • Afke van der Toolen, ‘De mannen achter Aletta Jacobs’, in: Historisch Nieuwsblad 18 (2009) pp. 34-39. 
 • H.J. Tuin, "Wij zijn de zonen van handelaren in oude kleren". De geschiedenis van twee joodse ondernemersfamilies uit Groningen (doctoraalscriptie RU Groningen, z.j.).
 • H.J. Tuin, 'De familie Van Dam uit Groningen: 4 generaties kledinghandelaren', in: Misjpoge 8 (1995) pp. 7-14.
 • Ben Valk, 'Ben: een jongen in de oorlog', in: Leesteken magazine 14 (1995) pp. 27-29.
 • Harm van der Veen en Dirk Mulder (red.), De jeudse jongens van WVV (Winschoten 2006) [Joodse voetballers in de Winschoter Voetbal Vereniging].
 • Harm van der Veen, 'Het Huis des Heren heeft vele woningen', in: 400 jaar Veenkoloniën. Strepen aan het water (Bedum 2011) pp. 257-277 [met aandacht voor de Joodse gemeenschappen in de Veenkoloniën.
 • Harm Venema, De joods-etnische zuivering van de provincie Groningen (Stadskanaal 2013). [Uitgave in eigen beheer]
 • H. Venhuis, De joods-etnische zuivering van de provincie Groningen (Groningen 1999).
 • J. H. de Vey Mestdagh (red.) Joden in Noord-Oost Groningen. De joodse gemeenschappen in Appingedam, Bierum, Delfzijl, Kantens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, 't Zandt en omliggende dorpen (Groningen 1980).
 • J.H. de Vey Mestdagh, 'De joodse gemeente van Appingedam', in: J. H. de Vey Mestdagh (red.) Joden in Noord- Oost Groningen, pp. 35-301.
 • J.H. De Vey Mestdagh, 'De joodse gemeenschap te Warffum', in: W. Duinkerken, J.P.J. Knol, C.G. Reinders en J. Toonstra (red.) De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog (Hoogezand 1989) pp. 95-107.
 • J.H. de Vey Mestdagh, Wouter J. van Bekkum, E. Schut en H. Delies  (red.) De joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen aldaar. Deel I 1549-1870 (Groningen 2001).
 • IJ. Vissel, 'Zo'n Jodenkind heeft geen mooie hengel nodig': verhalen van een Joods kind in een Hogelands dorp (Warffum, 1895-1900) (Baarn 1995).
 • Ineke Visser, 'De Joodse begraafplaats te Kolham', in: Pluustergoud 24 (2006) pp.5-7.
 • E. van Voolen en P. Meijer, Synagogen van Nederland (Zutphen 2006).
 • Maarten-Jan Vos en Serge ter Braake, 'Casus 4. De familie Pais uit Delfzijl', in: Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed (Amsterdam 2013) pp. 89-91.
 • R.S. de Vries (m.m.v. E.A.J. Ast-Boiten en Hen J.C. Bekenkamp), Joodse Groningers: een mozaïek (Haren, 2012).
 • H. Wedman, 'Joods leven in Noord-Nederland voor de Tweede Wereldoorlog', in: D. Mulder en B. Prinsen (red.) Bronnen van herinnering (Hooghalen/Assen 1993).
 • E. Werkman, De Groningse jodenbuurt, 1930-1945 (scriptie R.U. Groningen 1985).
 • I. de Wilde, Aletta Jacobs in Groningen (Groningen 1979).
 • I. De Wilde, 'er is nog zoveel te doen op de wereld'. Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou, met inleiding van Inge de Wilde (Zutphen 1992).
 • G.J. van Willighagen, 'Rechtbankarchieven als bron voor genealogisch onderzoek', in: Misjpoge 7 (1994) pp. 37-44.
 • J. Van Velzen en D. Uijenkruijer, Een ansicht uit de Mediene. Joods leven in de provincie (Amsterdam 1991) [met veelal ansichtkaarten van synagoges].
 • G. de Vries, 'De andere kerken van de Pekela's', in: P. Brood, M. Hillinga en H. van der Veen (red) 400 jaar Pekela (Bedum 2005) pp. 52-55 [Met o.a. aandacht voor de Joodse gemeenschap].
 • Bart Wallet, Nieuwe Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland 1814 – 1851 (Amsterdam 2007).
 • [Homme Wedman], Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941), kleurrijk filosoof, jurist en vrijdenker: expositiegids (Groningen [2015]).
 • M. Wegner, Die jüdischen Familien in Leer und ihre Herkunft: ergänzt durch Spuren jüdischen Lebens in Leer, ermittelt aus Archivunterlagen und zur Verfügung gestellten Ausarbeitungen von Frau Menna Hensmann 2 delen (Leer 2014).
 • M. Wegner, Die jüdischen Grabstellen in Leer und Loga (Leer 2014).
 • D. Wolf, Geschiedenis der Joodse gemeente te Ter Apel (Groningen 1980).
 • A. Wolff, Joden in Leek en Nietap (z.p. 1995).
 • N. van der Zee, Om erger te voorkomen: de voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2001).