Zoek op de website

Literatuur

 • Boersma, J.W., ‘De archeologie van protohistorisch Groningen’, in: Boersma, J.W., J.F.J. van den Broek en G.J.D. Offerman, (red.), Groningen 1040, Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Bedum 1990)
 • Broek, Jan van den, Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze (Assen 2011)
 • Broek, Jan van den, Groningen, een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600) Groninger Historische Reeks 35 (Assen 2007)
 • Broek, Jan van den, ed., Het verbaal van dr. Wilhelmus Hammonius, syndicus van de stad Groningen, I (1587-1589) (Groningen 2008)
 • Brouerius van Nidek, Matthaeus, ed., ‘Sicke Beningha Chronickel der Vriescher landen en der Stadt Groningen’, in: Analecta Medii Aevi I (Amsterdam/Middelburg 1725) 1-432
 • Feith, J.A., ‘Wandelingen door het oude Groningen IX, Muren en torens, poorten en wallen. (Slot)’, GVA 1899 (1898) 120-141.
 • Feith, J.A., en H. Brugmans, eds., De kroniek van Abel Eppens tho Equart, 2 dln. (Amsterdam 1911)
 • Formsma, W.J., en R. van Roijen, eds., Diarium van Egbert Alting, 1553-1594. RGP grote serie 111 (’s-Gravenhage 1964)
 • Giffen, A.E. van, en H. Praamstra, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Groningen binnen de diepen (I)’, in: GVA 1962, 68-154
 • Giffen, A.E. van, en H. Praamstra, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Groningen binnen de diepen (II)’, GVA 1965-1966, 109-194
 • Hombergh, F.A.H. van den, en E.O. van der Werff, eds., Sicke Benninge Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen, I en II (Den Haag 2012)
 • Lonsain, B., ‘Oud-Groningen. Bij A-Kerk en A, uithangtekens, straat- en huisnamen’, GVA 1939, 1-36
 • Overdiep, G., De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld (Alphen aan den Rijn, 1984)
 • Schuitema Meijer, A.T., ‘Bouwstoffen voor de profane bouwkunst in de stad Groningen tot het begin der 19e eeuw’, in: Historie van Groningen, Stad en Land (Groningen 1976) 687-720

GrA Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
GVA Groningse Volksalmanak
OGD Oorkondenboek van Groningen en Drente