Zoek op de website

Mulock Houwer

Jan Anthony Mulock Houwer (1857 - 1933) was van 1900 tot 1923 stadsarchitect en directeur Gemeentewerken in Groningen.

Eén van zijn eerste taken was, een uitbreidingsplan voor de stad Groningen te maken, dit als gevolg van de Woningwet van 1901.

Dit zogenaamde 'Plan van Uitleg' werd in 1906 goedgekeurd door de gemeenteraad en even later door Gedeputeerde Staten.

Naast de aanleg van ruim 400 woningwetwoningen stond hij, met grootindustrieel Jan Evert Scholten, aan de wieg van het Stadspark en daarnaast ontwierp hij tal van monumentale gebouwen.

Op zijn 60e verjaardag werd hem, door medewerkers in vaste dienst, een fotoalbum [2139-25] aangeboden.

Fotoalbum Mulock Houwer:

Bureau Directeur
Bureau Directeur
Bureau Gemeentewerken
Bureau Gemeentewerken
Plan van uitleg der Gemeente
Plan van uitleg der Gemeente
Interieur G.H.B.S.
Interieur G.H.B.S.
Hoofdbureau van Politie. Gebouwd 1905
Hoofdbureau van Politie. Gebouwd 1905
Gymnastiekzaal G.H.B.S
Gymnastiekzaal G.H.B.S
Industrieschool voor meisjes. Gebouwd: 1904; vergroot: 1909
Industrieschool voor meisjes. Gebouwd: 1904; vergroot: 1909
Paviljoen Stadspark
Paviljoen Stadspark
Paviljoen Stadspark
Paviljoen Stadspark
Kantoorgebouwen der Gasfabriek. Gebouwd: 1911
Kantoorgebouwen der Gasfabriek. Gebouwd: 1911
Gemeentelijke H.B.S. Gebouwd: 1923
Gemeentelijke H.B.S. Gebouwd: 1923
Zuiverhuis der Gasfabriek. Gebouwd: 1912
Zuiverhuis der Gasfabriek. Gebouwd: 1912
Gymnasium na de verbouwing in 1923
Gymnasium na de verbouwing in 1923
Gymnastiekschool in de Violenstraat. Gebouwd: 1909
Gymnastiekschool in de Violenstraat. Gebouwd: 1909
Gymnasium na de verbouwing in 1923
Gymnasium na de verbouwing in 1923
Brandweerkazerne. Gebouwd: 1910
Brandweerkazerne. Gebouwd: 1910
Plantenkas Gemeentelijke Bloemkweekerij. N. Boteringestraat
Plantenkas Gemeentelijke Bloemkweekerij. N. Boteringestraat
Gebouw Geneeskundige dienst. Gebouwd: 1908
Gebouw Geneeskundige dienst. Gebouwd: 1908
Ingang Voortzettingsschool in de Violenstraat. Gebouwd: 1907
Ingang Voortzettingsschool in de Violenstraat. Gebouwd: 1907
Gebouw voor gedelogeerden. Gebouwd: 1905
Gebouw voor gedelogeerden. Gebouwd: 1905
Gemeentelijke Bloemkweekerij. N. Boteringestraat
Gemeentelijke Bloemkweekerij. N. Boteringestraat
Interieur Voortzettingsschool in de Violenstraat
Interieur Voortzettingsschool in de Violenstraat
Gem. Woningbouw (Achter het Slachthuis).
Gem. Woningbouw (Achter het Slachthuis).
Boterdiep (ongedempt)
Boterdiep (ongedempt)
Gem. Woningbouw (Achter het Slachthuis).
Gem. Woningbouw (Achter het Slachthuis).
Boterdiep (gedempt) uitgevoerd: 1914
Boterdiep (gedempt) uitgevoerd: 1914
Gem. Woningbouw Wassenberghstraat
Gem. Woningbouw Wassenberghstraat
Verzorgingshuis. Gebouwd: 1914
Verzorgingshuis. Gebouwd: 1914
Gem. Woningbouw Wassenberghstraat
Gem. Woningbouw Wassenberghstraat
Bloemkweekerij
Bloemkweekerij
Vijver i/h Noorderplantsoen. aangelegd: 1912
Vijver i/h Noorderplantsoen. aangelegd: 1912
Muziektent i/h Noorderplantsoen. Gebouwd: 1905
Muziektent i/h Noorderplantsoen. Gebouwd: 1905
Openbare Lagere School Bankastraat
Openbare Lagere School Bankastraat
Heereplein. aangelegd: 1909
Heereplein. aangelegd: 1909
Emmaplein. aangelegd: 1909
Emmaplein. aangelegd: 1909
Zuidersingel: aangelegd: 1909
Zuidersingel: aangelegd: 1909
Stadspark
Stadspark
Tijdelijke fontein bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der Academie in 1914
Tijdelijke fontein bij gelegenheid van het derde eeuwfeest der Academie in 1914
Stadspark.
Stadspark.
Watertoren. Gebouwd: 1912
Watertoren. Gebouwd: 1912
3e Voortzettings- en Openbare Lagere School. Albertine Agnes Plein
3e Voortzettings- en Openbare Lagere School. Albertine Agnes Plein
H. W. Mesdagplein
H. W. Mesdagplein
Remise Electr. Tram. Gebouwd: 1909
Remise Electr. Tram. Gebouwd: 1909
Oosterbewaarschool. Gebouwd: 1910
Oosterbewaarschool. Gebouwd: 1910
Basculebrug over het Oosterhamrikkanaal.
Basculebrug over het Oosterhamrikkanaal.
Middelbare Landbouwschool. Gebouwd: 1912
Middelbare Landbouwschool. Gebouwd: 1912
Politiepost. Korreweg
Politiepost. Korreweg
Interieur Middelbare Landbouwschool
Interieur Middelbare Landbouwschool
Nattebrug
Nattebrug
Gem. Electrische Centrale. Gebouwd: 1902
Gem. Electrische Centrale. Gebouwd: 1902
Basculebrug Hooge- en Lage der A
Basculebrug Hooge- en Lage der A
Kantoorgebouw Gemeente belastingen. Gebouwd: 1913
Kantoorgebouw Gemeente belastingen. Gebouwd: 1913
Tribune Renbaan Stadspark.
Tribune Renbaan Stadspark.
Openbare Lagere School in de Wassenberghstraat. Gebouwd: 1915
Openbare Lagere School in de Wassenberghstraat. Gebouwd: 1915
Gymnastiekzaal 3 jarige H.B.S.
Gymnastiekzaal 3 jarige H.B.S.
Gemeentelijke Kweek- en leerschool voor onderwijzeressen. Gebouwd: 1915
Gemeentelijke Kweek- en leerschool voor onderwijzeressen. Gebouwd: 1915
Practicum 3 jarige H.B.S.
Practicum 3 jarige H.B.S.
Interieur Kweekschool voor onderwijzeressen.
Interieur Kweekschool voor onderwijzeressen.
Interieur van de Jongensschool
Interieur van de Jongensschool
Verbetering van den Heereweg. uitgevoerd: 1914
Verbetering van den Heereweg. uitgevoerd: 1914
Openbare Lagere School Cortinghlaan.
Openbare Lagere School Cortinghlaan.
Openbare Lagere School Witte de Withstraat
Openbare Lagere School Witte de Withstraat
Interieur School Voortzettingsonderwijs Coehoornsingel.
Interieur School Voortzettingsonderwijs Coehoornsingel.
Openbare Lagere School Cortinghlaan
Openbare Lagere School Cortinghlaan
Registratiekantoor St. Walburgstraat
Registratiekantoor St. Walburgstraat
Interieur O.L.S. Cortinghlaan
Interieur O.L.S. Cortinghlaan
Gem. Hoogere Burgerschool en Hoogere Handelsschool
Gem. Hoogere Burgerschool en Hoogere Handelsschool
Voormalige Zeevaartschool
Voormalige Zeevaartschool
Transformatorenhuisje. Boterdiep
Transformatorenhuisje. Boterdiep
Kantoor Burgerlijke Stand enz. Groote Markt
Kantoor Burgerlijke Stand enz. Groote Markt
Nieuwe Zeevaartschool. Reitdiepskade.
Nieuwe Zeevaartschool. Reitdiepskade.
Interieur Zeevaartschool
Interieur Zeevaartschool
Interieur Zeevaartschool
Interieur Zeevaartschool
Leerarenkamer Zeevaartschool
Leerarenkamer Zeevaartschool
Monument J. E. Scholten
Monument J. E. Scholten
Bureau Adj. Directeur.
Bureau Adj. Directeur.
Bureau Afd. Woningtoezicht.
Bureau Afd. Woningtoezicht.
Bureau Boekhouder.
Bureau Boekhouder.
Bureau Afd. Gebouwen, straten en riolen.
Bureau Afd. Gebouwen, straten en riolen.
Bureau Afd. Scholen.
Bureau Afd. Scholen.
Bureau Afd. Bouwtoezicht.
Bureau Afd. Bouwtoezicht.