Zoek op de website

Park Vorenkamp en de Groninger Lawn Tennis Bond

In 1803 wordt Egbert Vorenkamp eigenaar van de Helper boerderij Landlust. Net als anderen in de omgeving ziet hij wel brood in Groninger dagtoeristen en opent in 1822 een ‘wijn- en vrongelhuis’. Onder zoon Hendrik en kleinzoon Pieter groeit Landlust uit tot een ‘uitspanningsoord’ met theetuin, doolhof en speeltuin. Het oord is vanuit het noorden bereikbaar via een landweggetje op de plek van de huidige Troelstralaan.

Uitspanning Vorenkamp, circa 1920. Collectie RHC Groninger Archieven  (1785-28316). Uitspanning Vorenkamp, circa 1920. Collectie RHC Groninger Archieven (1785-28316).

Omstreeks 1913 wordt er voor het eerst getennist bij Huize Landlust op enkele door een volgende Egbert Vorenkamp aangelegde banen van aangestampt zand. In 1918 verhuist de Groninger Lawn Tennis Bond naar Landlust. Het volgende jaar bouwt deze vereniging bij de banen ‘eenen houten tent’, die dankzij grondige opknapbeurten nog steeds bestaat.

In 1927 neemt Egberts oudste zoon Pieter Henderikus het bedrijf over, maar door de uitbreidingsplannen van Helpman lijkt het einde nabij. Negen jaar later moet de boerderij inderdaad wijken voor de De Savornin Lohmanlaan en nieuwbouw op de hoek met de Troelstralaan. Theetuin, doolhof en speeltuin gaan ten onder, maar het tennispark blijft grotendeels bestaan. Voor ver-snaperingen wordt een kiosk gebouwd, waar de familie Van Duinen de leiding krijgt. In 1965 laat Piet Vorenkamp het huidige ‘theehuis’ bouwen omdat de kiosk niet meer voldoende is.

Partijtje tennis met rechts H.R.A. Benthem de Grave, 1925. Collectie RHC GrA (1785-27808). Partijtje tennis met rechts H.R.A. Benthem de Grave, 1925. Collectie RHC GrA (1785-27808).

Dankzij de ‘zuinige’ instelling van Vorenkamp blijft er ook veel van het oude behouden. Nadat hij het tennispark met opstallen in 1981 verkoopt aan de er spelende tennisverenigingen, verandert dat niet. De nieuwe eigenaren GLTB en de GLTV Cream Crackers handhaven op het Tennispark Vorenkamp de oude sfeer. Zo zijn er ‘schuilhokjes’ naar oud model en staan gebouwen als de ‘houten tent’, de kiosk en het Theehuis Vorenkamp er nog als nieuw bij.
Dit is een samenvatting van “Tennispark Vorenkamp in de sfeer van weleer” van Beno Hofman. Het hele verhaal is hier te lezen.

Groninger Lawn Tennis Bond 100 jaar

De eerste tenniswedstrijd in Groningen werd gehouden in 1893. De nieuwe sport werd populair, met name onder studenten. Al snel telde de stad meerdere tennisclubs. Daarom deed notaris A.J. Tjeenk Willink in 1913 een oproep om een gezamelijke tennisbond op te richten: de Groninger Lawn Tennis Bond. De nieuwe vereniging begon op vier banen bij de uitspanning ‘De Passage’ aan de Verlengde Hereweg. In 1918 verhuisde GLTB naar Park Vorenkamp. De club werd lid van de Nederlandse Lawn Tennis Bond en werkte zich op tot de nationale top. In de jaren zestig speelden GLTB-leden Trudy Groenman en Anja Lepoutre zelfs op Wimbledon. In 2013 is de Groninger Lawn Tennis Bond nog altijd springlevend. En nog altijd speelt de club in Park Vorenkamp.

Groepsfoto Groninger Lawn Tennis Bond, 1920. Collectie RHC GrA (1785-28171). Groepsfoto Groninger Lawn Tennis Bond, 1920. Collectie RHC GrA (1785-28171).

Historische Wandeling

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Groninger Lawn Tennis Bond hebben Jan-Maarten Goedkoop en Gerard Muntinga een historische wandeling door Park Vorenkamp samengesteld. Panelen met oude foto’s wekken de geschiedenis van GLTB en het park tot leven. Bij de wandeling hoort ook een brochure waarin een uitgebreide tijdlijn van de vereniging is opgenomen. In de Loggia van Park Vorenkamp zijn ook een aantal filmpjes te zien. Voor meer informatie, zie: www.fototoek.nl

Archief

Het archief van de Groninger Lawn Tennis Bond wordt bewaard bij het RHC Groninger Archieven:
Toegang 1240: Groninger Lawn Tennis Bond, 1913 – 2004.