Zoek op de website

Graaf/Prins Willem Frederik

Willem Frederik was de jongere broer van Hendrik Casimir I. Hij werd stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe terwijl in de rest van de Republiek geen nieuwe stadhouder werd benoemd. Willem Frederik trouwde met een Oranje, Albertine Agnes, de dochter van Frederik Hendrik. In 1654 krijgt hij van de Duitse keizer het recht zich prins te noemen.

Willem Frederik (1536-4431) Willem Frederik (1536-4431)