Zoek op de website

Prins Willem IV

Willem Carel Hendrik Friso wordt in 1729 achttien en brengt een bezoek aan Groningen om zijn stadhouderschap officieel te aanvaarden. Onder de dreiging van een Franse inval wordt hij in 1747 benoemd tot stadhouder van alle gewesten van de Republiek der Verenigde Provinciën. Ook werd de erfopvolging in alle gewesten ingevoerd.

Prins Willem IV. Gravure (1536-4428) Prins Willem IV. Gravure (1536-4428)

Vreugdens-galm

(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)
(1772-457)

Orders over de gang van zaken rondom het inhalen van Willem Carel Hendrik Friso 1n 1729. (623-157) Orders over de gang van zaken rondom het inhalen van Willem Carel Hendrik Friso 1n 1729. (623-157)