Zoek op de website

Prins Willem V

Op 8 maart 1766 wordt hij achttien jaar en ingehuldigd tot erfstadhouder der Verenigde Provinciën. Tijdens zijn bewind groeide het verzet tegen het stadhouderschap. Er vormen zich twee partijen, de patriotten en de prinsgezinden.

Prins Willem V (1536-4429) Prins Willem V (1536-4429)