Zoek op de website

Souverein vorst / Koning Willem I

Na de val van Napoleon keert Willem Frederik Prins van Oranje en Nassau, de zoon van Willem V, terug naar Nederland. Hij wordt uitgeroepen tot Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden en op 30 maart 1814 ingehuldigd. Op 16 maart 1815 aanvaardt hij het oppergezag over alle Nederlanden en de koninklijke waardigheid.

In de Groninger Courant van 18 oktober 1814 staat een uitgebreid verslag van het eerste bezoek van Willem I aan Groningen. In de Groninger Courant van 18 oktober 1814 staat een uitgebreid verslag van het eerste bezoek van Willem I aan Groningen.