Zoek op de website

Workshop Pandenonderzoek geeft geheimen prijs

In de zomer van 2014 vond de succesvolle theatrale stadswandeling Drama achter de gevel plaats. Hierin werden in de binnenstad van Groningen, op diverse historische locaties, bloedstollende verhalen verbeeld door middel van theater- of muziekvoorstellingen. 

Bouwtekening GrA (2537-6589) Bouwtekening GrA (2537-6589)

Dit project kende tevens een archivistische component: Drama achter je eigen gevel. Stadjers werd hierbij de mogelijkheid geboden om informatie over een woning in de gemeente Groningen te verkrijgen. Onder het motto: welk drama heeft zich ooit in uw eigen pand afgespeeld? 450 enthousiastelingen stuurden een adres is. Vanzelfsprekend waren daarbij weinig sporen van moord, overspel, brand en ander ongerief  te vinden. Wel bleek hieruit dat de eigen woonomgeving erg tot de verbeelding spreekt. Alle inzenders kregen van de Groninger Archieven van hun adres een scan toegezonden van de woningkaart, de bouwtekening of een ander archiefstuk uit het bouwdossier.

Om verder in te spelen op de belangstelling voor het eigen huis of een woning van vroeger organiseerden de Groninger Archieven afgelopen najaar en voorjaar een aantal workshops Pandenonderzoek. De aankondiging hiervan op Facebook zorgde binnen een dag al voor een stormloop aan aanmeldingen. 
In de workshop kregen deelnemers eerst uitgelegd hoe ze zelf archiefonderzoek konden doen naar een huis. Daarna mochten ze van hun aangemelde adres het bouwdossier inzien. Hierin bevinden zich doorgaans bouwtekeningen en correspondentie over de bouw. Plus stukken over eventuele verbouwingen (zoals de aanleg van de WC). In sommige gevallen biedt dit dossier ook een interessant inkijkje in klein leed uit vroeger tijden: buren die afval over de schutting gooien of rook van een aangrenzende schoorsteen die naar binnen waait. Tot slot kon er onder begeleiding van archivarissen verder gespeurd worden naar de bewoningsgeschiedenis, eigendomsverhoudingen of foto’s. 

Om verder in te spelen op de belangstelling voor het eigen huis of een woning van vroeger organiseerden de Groninger Archieven afgelopen najaar en voorjaar een aantal workshops Pandenonderzoek. De aankondiging hiervan op Facebook zorgde binnen een dag al voor een stormloop aan aanmeldingen. 
In de workshop kregen deelnemers eerst uitgelegd hoe ze zelf archiefonderzoek konden doen naar een huis. Daarna mochten ze van hun aangemelde adres het bouwdossier inzien. Hierin bevinden zich doorgaans bouwtekeningen en correspondentie over de bouw. Plus stukken over eventuele verbouwingen (zoals de aanleg van de WC). In sommige gevallen biedt dit dossier ook een interessant inkijkje in klein leed uit vroeger tijden: buren die afval over de schutting gooien of rook van een aangrenzende schoorsteen die naar binnen waait. Tot slot kon er onder begeleiding van archivarissen verder gespeurd worden naar de bewoningsgeschiedenis, eigendomsverhoudingen of foto’s. 

Een van de deelnemers aan de workshop was Geert Pruiksma, die een fraai pand in de Folkingestraat bewoont. De workshop heeft Pruiksma geholpen duidelijkheid te krijgen over een aantal zaken. Oude plattegronden gaven bijvoorbeeld de oorspronkelijke indeling van zijn huis weer. Archiefstukken over een verbouw uit 1910 verklaarden dat zijn huis buitenramen kent midden in de woning. Enthousiast geraakt door de workshop heeft Pruiksma vervolgens via internet nog namen van diverse bewoners weten te achterhalen. 

Wie ook graag wat meer over een pand in de gemeente Groningen wil weten: in het najaar organiseren de Groninger Archieven weer workshops Pandenonderzoek. Maar let op: vol is vol!

 

Dit artikel is ook verschenen in Lutje Feith nr. 2 2016