Zoek op de website

De koers bepaald

Delfzijl als zeehaven gaat mee in de moderne tijd. Het scheepsverkeer neemt steeds toe en Delfzijl trekt voortdurend meer industrie aan.

Dit alles vereist de nodige aanpassingen in de infrastructuur en die worden voortvarend ter hand genomen.

De aanleg van nieuwe sluizen, spoorwegen en autowegen, de bouw van nieuwe en moderne woonwijken voor de toenemende bevolking.

Delfzijl staat klaar voor de verdere vooruitgang. De film eindigt met de bouw van de nieuwe sodafabriek.

Film van C. Breyer (Multifilm) uit ca. 1953, GAVA nr. BD0030, lengte 22 min. 53 sec.