Zoek op de website

Vroom & Dreesmann

Vroom in Groningen jarenlang zonder Dreesmann

Eerste reclamefolder V&D voor Groningen, 1958 [1774-1904] Eerste reclamefolder V&D voor Groningen, 1958 [1774-1904]

door Beno Hofman

Enkele vestigingen van V&D werden bij een recente bezuinigingsgolf gesloten, maar het Groningse bedrijf bleef buiten schot.

Het warenhuis aan de Grote Markt behoort tot de relatief jonge vestigingen van het concern.

De opening vond pas plaats in 1958, ruim 70 jaar na het begin van de samenwerking tussen Willem Vroom en Anton Dreesmann.

Dat is opmerkelijk omdat de eerste een Groninger was.

De oorzaak van de late Groningse opening moet worden gezocht in de aanwezigheid van twee winkels van andere Vromen, Caspar en Bernard, een broer en een neef van Willem.

De eerste Vromen zijn katholieke landbouwers in de omgeving van Veendam.
Jan Vroom is de eerste die de handel in gaat. Zijn twee jaar jongere broer Bernard volgt zijn voorbeeld, na het even als notarisklerk te hebben geprobeerd.

Aan het Oosterdiep in Veendam opent hij een winkel in manufacturen. Bernard en zijn vrouw Catharina Vinke krijgen tien kinderen, onder wie de in 1846 geboren Casparus Henricus (Caspar) en de vier jaar jongere Wilhelmus Hermannus (Willem).

Manufacturenhandel

Herestraat 45,  firma C.H. Vroom [1785-3319] Herestraat 45, firma C.H. Vroom [1785-3319]

Beide jongens leren de manufacturenhandel bij het aangetrouwde familielid Johannes Alofs in de Oude Ebbingestraat (nu nummer 85).

Willem gaat na twee jaar terug naar Veendam, maar Caspar blijft in de stad. In 1875 trouwt hij met Joanna Kühling en begint een eigen manufacturenwinkel in de Herestraat (nu nummer 45).

Naar het voorbeeld van Alofs fungeert ook Caspars winkel als leerschool voor een jonger familielid. Neef Hendrikus Josephus (‘H.J.’) – een zoon van eerdergenoemde Jan Vroom– wordt zijn winkelbediende.

In 1880 vertrekt H.J. naar Amsterdam en begint daar voor zichzelf.

Een jaar later volgt Willem hem en doet hetzelfde.

Vroom & Dreesmann

Via zijn neef leert Willem de uit Pruisen afkomstige Anton Dreesmann kennen en daarmee zijn aanstaande echtgenote, een zuster van Antons vrouw.

Het plan ontstaat om de zaken van de beide Vromen en Dreesmann samen te voegen. Doordat H.J. er uiteindelijk vanaf ziet, blijft de samenwerking beperkt tot de zwagers Willem Vroom en Anton Dreesmann. In 1887 openen zij in de Amsterdamse Weesperstraat hun eerste V&D.

Willems broer Caspar krijgt in Groningen ondertussen het ene na het andere kind. Als zijn vrouw in 1895 overlijdt, heeft ze twaalf kinderen gebaard.
Drie zonen werken voor kortere of langere tijd in een V&D vestiging.

Bernard Vroom

De in 1877 geboren zoon Bernard doet dit tot het overlijden van zijn moeder. Terug in Groningen helpt hij eerst in zijn vaders zaak, maar in 1897 begint hij voor zichzelf in de Oude Ebbingestraat (nu nummer 66a).

Logo Bernard Vroom, 1912 [1774-1901] Logo Bernard Vroom, 1912 [1774-1901]

In tegenstelling tot zijn vader weet Bernard zijn zaak in de loop der jaren flink uit te breiden. In 1904 heeft hij een tweede pand in de Oude Ebbingestraat ( nummer 66) en laat een nieuwe winkelpui aanbrengen.

Na de oorlog komen de zoons Theo en Bernard jr. bij hun vader in het bedrijf en wordt er verder uitgebreid.

De woninginrichtingszaak van C.H. van Glansbeek (nummer 64) wordt aangekocht en in 1952 met het naastgelegen winkelpand samengevoegd.

Doordat zo’n twintig jaar geleden nog een vierde pand (nummer 62) is toegevoegd, is de inmiddels door de derde generatie Vroom geleide winkel zeer prominent aanwezig in de Oude Ebbingestraat.

Na het overlijden van Caspar Vroom in 1929 blijft zijn zaak nog twee jaar bestaan om dan plaats te maken voor automatiek-restaurant Vorenkamp.
Zoals zoveel panden in de Herestraat is ook dit pand, tegenover het Hoogstraatje, inmiddels vervangen door ‘eigentijdse’ nieuwbouw met daarin en vestiging van ‘Promiss’.

Hoewel er spoedig her en der in het land door Willem Vroom, Anton Dreesmann, hun kinderen en andere familieleden V&D – warenhuizen worden geopend, blijft Groningen zonder. Dit komt doordat de Groningse Vromen er niets voor voelen in het concern te stappen en V&D de familie in de stad geen concurrentie wil aandoen.

De 42e vestiging

Vroom & Dreesmann, 1958 [1785-25269] Vroom & Dreesmann, 1958 [1785-25269]

Pas na de Tweede Wereldoorlog komt hierin verandering.

De directeur en oprichter van de Zwolse V&D- vestiging – Willems zoon Joseph Vroom – bespreekt dan met zijn Groningse neef Bernard de oprichting van een V&D in de stad.

Volgens Joseph is het niet langer mogelijk om Groningen V&D-loos te laten en zijn neef is het daarmee eens.

Door problemen met de wederopbouw duurt het dan overigens nog tot 1958 voordat het Groningse V&D-warenhuis kan worden geopend.

Het is op dat moment de 42e vestiging in het land en de laatste in een grote stad!

Het warenhuis van V&D

Het warenhuis van V&D

Het Groningse V&D-warenhuis is ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Kraayvanger. In 1954 zijn de plannen klaar, maar een landelijke bouwstop voor grote complexen maakt dat het tot september 1956 duurt voordat de bouw begint. Het Groningse Wederopbouwbureau heeft de hoofdingang van het warenhuis gedacht aan de Oude Ebbingestraat, maar Kraayvanger ziet dat niet zitten en verplaatst deze naar de Grote Markt. Het complex is het laatste dat tussen de Oude Ebbinge- en Boteringestraat in het kader van de wederopbouw wordt gebouwd. In september ’58 verricht burgemeester Tuin de officiële opening. Uit dank voor de medewerking bij de totstandkoming van het complex krijgt het gemeentebestuur bij die gelegenheid van V&D een beeld van de Deense kunstenaar Gunnar Westmann.