Zoek op de website

Camera Bioscoop

De tegenslagen van Wolff

door Beno Hofman

In juni 2006 sloot de Camera Bioscoop aan het Hereplein definitief haar deuren.
De totstandkoming van de bioscoop had heel wat voeten in de aarde en ook daarna had directeur Wolff de wind nog wel eens tegen.

Hoewel voor Camera na 46 jaar het doek valt, houdt de Utrechtse exploitant het in Groningen niet voor gezien. Bij de Euroborg opende de Wolff Cinema Groep in juli 2006 de grootste bioscoop van Noord Nederland: MustSee Euroborg.

Muurresten van het kasteel van Alva, 1959. Foto: E. Folkers [1785-0023] Muurresten van het kasteel van Alva, 1959. Foto: E. Folkers [1785-0023]

De Camera Bioscoop is gebouwd op een plek die eeuwenlang de rand van de stad vormt.

Zo duiken in de bouwput van de bioscoop in 1958 zes steunberen op van het kasteel dat Alva hier in de Tachtigjarige Oorlog laat bouwen.

Begin zeventiende eeuw wordt er een vestingwal gelegd, met daarin de bekende Herepoort.
De wal en de poort worden in respectievelijk 1875 en ’78 opgeruimd om de aanleg van het Hereplein en de singels mogelijk te maken.

Herepoort en Herebrug met stadswal, 1785. Aquarel door J.Bulthuis [1785-3867] Herepoort en Herebrug met stadswal, 1785. Aquarel door J.Bulthuis [1785-3867]

De noordoosthoek van het plein wordt daarna, net als de andere hoeken, bebouwd met grote herenhuizen. In april 1945 gaan bij de bevrijding van de stad Heresingel 2 tm 6 en Hereplein 12 tm 17 verloren. De wederopbouw laat hier langer op zich wachten dan op veel andere plekken.

Alfred Friedrich Wolff

In 1952 presenteert de in Berlijn geboren Utrechtse bioscoopexploitant Alfred Friedrich Wolff het Groningse gemeentebestuur voor de braakliggende grond een plan voor de bouw van een Camera-theater, een café-restaurant en een hotel. B&W laten weten mee te willen werken aan het plan, maar als participant Heineken de gemeente als mede-aandeelhouder vraagt, geven de stadsbestuurders niet thuis.

Vier jaar later blijkt ook de bierbrouwer afgehaakt en door ziekte en overlijden van de echtgenote van architect Nico de Jong is het plan voorlopig beperkt tot alleen een bioscoop. Nu ligt echter het Rijk dwars. Vanwege de enorme woningnood stelt Den Haag prioriteiten en moeten grote Groningse bouwprojecten als V&D en Camera wachten.

In 1958 is het eindelijk zover. De Jong heeft het plan aangepast, waarbij de voorgevel een ander aanzien krijgt, met onder andere een metaalplastiek van zijn compaan Gerbenzon.
Op 28 oktober is de bouwvergunning binnen. De bouwvakkers beginnen voortvarend, maar in de eindfase gaan ze in staking.

Opening

Camera kort voor de opening in 1960. Fotobedrijf Piet Boonstra [1785-6932] Camera kort voor de opening in 1960. Fotobedrijf Piet Boonstra [1785-6932]

Wolff laat zich niet uit het veld slaan en zet het personeel van zijn andere Camera’s in om het theater af te maken.
Zo kan burgemeester Tuin op 24 maart 1960 de officiële opening verrichten.

De kleine zaal in de kelder is bioscoop Studio (nu Camera 4) – voor ‘ culturele, zogenaamde avant-garde films’ - en in de 740 plaatsen tellende grote zaal worden publiekstrekkers gedraaid.

De openingsfilm is Operatie Petticoat, met Tony Curtis en Cary Grant op een onderzeeër.

Camera heeft het tij niet mee. Op het moment dat Wolff zijn plan voor een Groningse Camera ontwikkelt, beleven de bioscopen gouden tijden. In de jaren zestig loopt het bioscoopbezoek echter terug door de opkomst van de televisie. Het Wolff-concern speelt in op de ontwikkeling door, net als andere bioscoopeigenaren, kleinere zalen te maken. Zo worden op het balkon van Camera in 1978 twee nieuwe bioscopen gemaakt, Camera 2 en 3.

De laatste grote verbouwing vindt plaats in 1995-’96 als de voorgevel wordt uitgebouwd.
Met de komst van de Pathé-bisocoop aan het Ged. Zuiderdiep blijkt er voor Camera echter geen redden meer aan. De Wolff Cinema Groep heeft nu alle hoop gevestigd op de Euroborg.

Hoewel er bij de gemeente ideeën bestaan het complex aan het Hereplein te behouden door er een woontoren op te bouwen, lijkt de kans op sloop momenteel groter.