Zoek op de website

Martin Tissing

Bij de 70-ste verjaardag van een Groninger kunstenaar

Martin Tissing 70 jaar, Uitgave t.g.v. de tentoonstelling in Galerie Prentwerk Martin Tissing 70 jaar, Uitgave t.g.v. de tentoonstelling in Galerie Prentwerk

door Beno Hofman

Galerie Prentwerk en uitgever Philip Elchers vierden in 2006 de zeventigste verjaardag van Martin Tissing.

Met twee tentoonstellingen en een boek werd een eerbetoon gebracht aan de enige nog levende kunstenaar, die in de jaren vijftig en zestig bijdroeg aan de opkomst van de moderne kunst in Groningen.

Martin Tissing wordt op 14 maart 1936 op Korreweg 125 geboren als derde, nakomende, zoon van bankbeambte Johannes Albertus Tissing en diens echtgenote Jantje Elizabeth Nijdam.

Geheel tegen de zin van zijn ouders komt Martin in zijn HBS-tijd tot de conclusie dat hij kunstenaar moet worden.

Dit leidt in 1953 tot een inschrijving als leerling van de aan de Petrus Driessenstraat gevestigde Academie Minerva.

Al in 1954 levert Martin een indrukwekkend kunstwerk af.

Ter verbetering van de akoestiek in een door de Zeevaartschool ‘gevorderd’ lokaal, mag hij een met jute bespannen voorzetwand beschilderen.

Naar alle waarschijnlijkheid is het kunstwerk bij een latere verbouwing niet op waarde geschat en verloren gegaan.

Na zijn afstuderen – in 1957 - en de onontkoombare militaire dienst, gaat Tissing aan het werk voor zijn oud-leraar, de beeldhouwer Willem Valk.

Zijn passie ligt echter bij de schilderkunst en daarom huurt hij een atelier in de Smakkersgang. Een ontmoeting met de Italiaanse beeldhouwer Lorenzo Pepe doet Tissing voor een jaar in Rome belanden en definitief kiezen voor de schilderkunst.

Allersmaborg

Allersmaborg, ca. 1960 [1986-22305] Allersmaborg, ca. 1960 [1986-22305]

Met Annie Vriezen, die hij op Minerva heeft leren kennen, vestigt Martin zich begin jaren zestig op de Allersmaborg in Ezinge.

De zwaar verwaarloosde borg wordt een ontmoetings- en expositiecentrum voor kunstenaars en anderen.

Zo zijn Martins vrienden Edu Waskowsky en fotograaf Sanne Sannes, die ook regelmatig gebruik maakt van het atelier aan de Smakkersgang, er veel te vinden.

Ku(n)stvaart

Zelf is Martin Tissing regelmatig weg. In de zomer van 1961 vaart hij als een van de twaalf Groninger kunstenaars mee in het project Ku(n)stvaart. Het leidt tot de eerste aankoop van een werk van Tissing door het Groninger Museum. Voor langere tijd verblijft Martin later in Marokko en Polen (1965-’66).

Als de kunstenaar niet weg is, geeft hij les op middelbare scholen. Na de RHBS volgen aanstellingen op het Praediniusgymnasium en de Meisjes HBS. Van 1974 tot ’78 hoort hij bij de eerste docenten van de lerarenopleiding Ubbo Emmius en vanaf het laatste jaar wordt Tissing docent op Academie Minerva.

Mangelgang

Galerie Mangelgang ca. 1967 [1785-22471] Galerie Mangelgang ca. 1967 [1785-22471]

Martins eerste solo-expositie vindt in het najaar van 1962 plaats in Galerie De Mangelgang aan de Lage der A.

De in 1903 in Kloosterburen geboren Marten van Dijk is de kunsthandel al in 1934 begonnen, maar met name in Van Dijks laatste jaren (tot ’63) en onder zijn opvolgers Albert Waalkens en Annemarie de Kruyff wordt de Mangelgang een begrip.

Tissing zal er tot 1969 bijna jaarlijks exposeren.

In het Groninger Museum exposeert Martin in 1965 samen met z’n vrienden Edu Waskowsky, Jo van Dijk en Henri de Wolf als de groep Gr4k. Hun ludieke, provocerende ‘gestolde gasbel’- een kunstzinnig verbouwde auto – wekt veel opzien.

Een solo-expositie krijgt Martin Tissing in het Groninger Museum pas voor het eerst in 1985.

Na nog twee Poolse jaren keert de kunstenaar in 1974 (definitief?) terug in zijn geboortestad. In de loop der jaren heeft hij verschillende ateliers. Het langst maakt hij gebruik van ruimtes in het voormalige schoolgebouw aan de Pelsterstraat en in een pand aan de Nieuwstad.

Nadat hij in 1990 vervroegd bij Minerva is vertrokken, heeft hij alle tijd voor de kunst.

Martin Tissing op de openinng van de tentoonstelling  'Jong in Groningen' in het Groninger Museum, foto: Marten de Leeuw Martin Tissing op de openinng van de tentoonstelling 'Jong in Groningen' in het Groninger Museum, foto: Marten de Leeuw