Zoek op de website

Sanne Sannes

had op filmfestival niet misstaan

door Beno Hofman

De Groningse editie van het International Filmfestival Rotterdam 2007 had wel een plaatsje mogen inruimen voor Sanne Sannes. Deze Groninger fotograaf en cineast zou in maart 2007 namelijk 70 zijn geworden, als hij niet op 30-jarige leeftijd op dramatische wijze om het leven was gekomen.

Sanne Sannes wordt op 19 maart 1937 geboren op Bedumerweg 52. In zijn eerste levensjaren verhuist Sanne vier keer, waarbij hij in 1943 met zijn ouders en jongere broertje Rob neerstrijkt op Verlengde Hereweg 80.

Vader Sannes, die ook Sanne heet maar Luuk wordt genoemd, heeft vanaf 1940 op de hoek van de Herestraat en de Bruine Ruiterstraat de ijs-, tea- en lunchroom ‘Lusa’.

In 1955, als de familie Sannes is verhuisd naar Heymanslaan 4B, gaat Sanne naar Academie Minerva. Hier leert hij schilderen en tekenen, maar vooral het ondersteunende vak fotografie van beroepsfotograaf Huug Smit raakt hem.

Sanne wordt onafscheidelijk van zijn camera en komt veel bij Smit thuis, tot ruzie over het betalen van fotopapier hieraan een einde maakt.

Martin Tissing, die hem kent van de Academie, biedt Sannes de mogelijkheid in zijn atelier aan de Smakkersgang modellen te fotograferen. In 1959 worden er voor het eerst foto’s van Sanne gepubliceerd en het volgende jaar exposeert hij onder andere in het Groninger Museum. De eerste buitenlandse publicaties met werk van Sannes dateren uit 1961.

Doorbraak

Cover "Oog om Oog" Cover "Oog om Oog"

De grote doorbraak is in 1964, met onder andere de uitgave van het boek ‘Oog om Oog’, met gedichten van Hugo Claus.

Verder wint hij dat jaar zowel de Nederlandse als de Europese Prix Nièpce, een fotoprijs van de geïllustreerde pers.

Als gevolg hiervan mag hij in Parijs exposeren. In hetzelfde jaar rekent het American Photography Yearbook hem tot ‘s werelds beste fotografen.

Een vaste verblijfplaats heeft de fotograaf in deze tijd niet. Hij logeert bij zijn ouders, die vanaf 1959 in Apeldoorn wonen, of bij Martin Tissing en Annie Vriezen op de Allersmaborg in Ezinge.

Film

Ondertussen heeft Sanne het plan opgevat te gaan filmen. Hij zegt dat fotograferen hem ‘geen voldoende bevrediging’ meer geeft en hij ziet filmen als mogelijke ‘verruiming van het begrip fotografie’.

Een poging op de filmacademie te worden aangenomen mislukt omdat hij weigert zich te verdiepen in de technische kant van het filmen. Toch krijgt Sanne Sannes in januari 1965 een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap voor het maken van een film. Hij doet de VPRO verschillende voorstellen, waaronder een satire op actrices.

In het voorjaar van ’65 leidt dit tot de opdracht een synopsis te maken voor een fotofilm ‘van de fantasieën rond Lucia Campert’.
Met hulp van Gerrit Jan Wolffensperger als chauffeur en productieleider begint Sanne aan zijn film Sanne Lucia of Santa Lucia, die later Dirty Girl wordt genoemd.

De opnamen worden voor een belangrijk deel gemaakt in en rond de Allersmaborg.

Allersmaborg ca. 1960 [1986-22305] Allersmaborg ca. 1960 [1986-22305]

Na afloop blijkt de montage die Sannes voor ogen staat, technisch erg moeilijk. En daarna weigert de VPRO uitzending vanwege het, volgens de filmkeuring, ‘verregaande erotische en sadistische karakter’ van de film.

Hoewel Sannes zegt geen concessies te willen doen, komt hij met de VPRO overeen de film tot 15 minuten in te korten. Voordat hij hiermee klaar is, rijdt Sanne zichzelf op 23 maart 1967 dood in zijn nieuwe woonplaats Bergen in Noord-Holland.

Een nieuwe vertoning in zijn geboortestad zou een mooi eerbetoon zijn aan deze opmerkelijke Groninger fotograaf en filmer.

Literatuur o.a.:

Cécile van der Harten, Gerard van Westerloo: Sanne Sannes (1937-1967)
Beno Hofman: Martin Tissing; Bij de 70ste verjaardag van een Groninger kunstenaar