Zoek op de website

G.S.V.V. The Knickerbockers wordt veertig

door Beno Hofman

De Groninger Studenten Voetbal Vereniging The Knickerbockers vierde in februari 2007 haar 40-jarig bestaan. De oprichters waren leden van studentenvereniging Unitas en begonnen in het najaar van 1966 als 7e elftal van de burgervereniging Hellas VC.

Na één seizoen waren er genoeg voetballende studenten om zelfstandig te worden. In de loop der jaren groeide ‘TKB’ uit tot de grootste studentenvoetbalvereniging van Nederland met maar liefst 22 teams.

De eerste voetballende Groninger studenten gaan ruim honderd jaar geleden naar Be Quick. De oudste nog bestaande voetbalvereniging alleen voor studenten is Forward, dat bij de oprichting in 1903 Voorwaarts wordt genoemd. Omdat deze vereniging is gelieerd aan Vindicat, zoeken niet-corpsleden hun voetbalheil elders.

Binnen de in 1940 onder de naam De Groene Uil opgerichte studentenvereniging Unitas ontstaat midden jaren zestig het idee om naar het voorbeeld van Forward een eigen voetbalvereniging op te richten. Het idee komt van de Sportraad, het overkoepelde orgaan van alle sport-subverenigingen van Unitas.

Sociëteit De Horst

De studentenvereniging heeft op 13 april 1962, met hulp van burgemeester Tuin, haar nieuwe sociëteit De Horst aan de Noorderhaven 8-Hoekstraat 7-9 in gebruik genomen. Wim Neef, Jaap Dik en Ger Lanjouw nemen het voortouw.

Omdat er niet direct genoeg voetballers zijn, zoeken zij eerst onderdak bij de zondagclub Hellas VC (dat in ‘94 opgaat in vv Paddepoel).

Het Unitas-team vormt een seizoen lang het zevende team van het in blauw en zwart gestoken Hellas VC. Het veld ligt aan het eind van de Wilhelminakade, net voorbij de spoorlijn naar Roodeschool en Delfzijl. Hellas VC-voorzitter Dirk Gernaat treedt op als elftalbegeleider, maar de ‘derde helft’ in de Unitas-sociëteit is aan deze geheelonthouder niet besteedt.

Omdat de Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding (ACLO) niet meer voetbal-subverenigingen wenst, moeten de Unitas-voetballers een zelfstandige vereniging oprichten.

Amerikaanse band

Zo ontstaat op 15 februari 1967 een vereniging die op voorstel van Evert Regeling de naam The Knickerbockers krijgt. Met deze naam - ontleend aan een Amerikaanse band - geven de studenten aan anders te willen zijn dan anderen, maar van het voetballen in knickerbockers zien ze toch maar af.

Er wordt gekozen voor voetballen op zaterdag, omdat er dan kan worden uitgegaan op zaterdagavond en het aantal vereiste leden voor de oprichting van een zaterdagvereniging lager ligt dan voor een zondagvereniging.

De twee elftallen komen samen terecht in een klasse van de Groninger Voetbal Bond. Omdat veel voetballers het tenue van Hellas VC nog hebben, gaat The Knickerbockers in dezelfde kleuren spelen. Zij mogen gebruikmaken van de net gereedgekomen ACLO-accommodatie.

Kampioenschap

Het tweede wordt een middenmoter maar het eerste, met in de spits de latere PvdA-wethouder Ypke Gietema, blijkt te sterk voor de concurrentie en wordt kampioen. Zo kan in mei 1968 voor het eerst in de geschiedenis van de studentenvoetbalvereniging een kampioenschap worden gevierd.

Hoewel de vereniging zelfstandig is, blijkt de verbondenheid met Unitas. Het kampioenschap wordt namelijk gevierd in haar sociëteit De Horst, die niet lang daarvoor is verhuisd naar het oude gebouw van De Toekomst, Coehoornsingel 26.

Vanaf 1968 wordt TKB jarenlang getraind door ACLO’ers Chris Eimers en Jaap Pranger. Een eigen clubhuis krijgt de vereniging pas in 1987: het Appleknockers Flophouse.

Doordat dit gebouw op 13 mei 2006 afbrandt, vierde de grootste studentenvoetbalvereniging van Nederland haar lustrum in een noodonderkomen.