Zoek op de website

Voorrede

Terwijl ik nu eenmaal zooveel moite en tijd besteed heb tot een verzameling van wezentlijke ondervindingen, zoowel van het goede als nadelige gevolgen gehad te hebben, op mijne reijs naar Engeland, zoo heb ik het gewaagd om hetzelve van tijd tot tijd alles zooveel mogelijk naar waarheid en deugd te doen plaatsen, te meer daar ik van eenige vrienden daartoe ben aangemoedigd, hoewel ik zeer zeker overtuigd ben daartoe niet genoeg geleerd te hebben, aangezien ik dit dan ook geen reisbeschrijving den naam wil geven, uit hoofde als dan iemand behoort taalkundig te zijn.

Mijn plaatsgenoten zullen zich veele kunnen herinneren als dat ik te 13 jaren het brood zelf heb moeten verdienen, weshalve dan nu mijne vrienden die nieuwgierig zijn hoedanig ik met oplettendheid mijn reijs onderweg zoowel als bij het logeren in de steden volbragt heb, zullen zij mij de veelvuldige begane vouten ontschuldigen, een en andere zaken op eene eentonige aard zijnde kan mijne waarde lezer somwijlen vervelen, zoo zal hen echter toch ook nog meenige ondervindingen en waarnemingen in der spoed gedaan somwijlen aangenaam verrassen.
[w.g.] S. v.d. Reis. "3"

3.

Het verslag wordt bewaard op het RHC Groninger Archieven in Historische Verzameling (Toegang 755) inv. nr. 374. Samuel Victors van der Reis werd op 2 augustus 1800 te Leek geboren als zoon van Victor Philippus van der Reis, geboren circa 1754 en overleden te Leek op 22 januari 1829, en Lea Salomons [Wijnberg]. Deze informatie en vrijwel alle levensdata over de personen in het vervolg van dit verslag voorkomende is te vinden op diverse websites: voor Nederland heb ik heb gebruikt gemaakt van: www.jodeningroningen.nl;  ww.drenlias.nl;  http://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/index.htm (de Northern Database); www.allegroningers.nlwww.allefriezen.nl;  www.wiewaswie.nl; voor Engeland heb ik gebruik gemaakt van de volkstelling (census) van 1851, die tegen betaling te raadplegen is via www.ancestry.co.uk. Gegevens over het joodse deel van de Engelse bevolking in 1851 zijn gepubliceerd op http://www.jgsgb.org.uk/1851 en gratis te raadplegen.