Zoek op de website

Wat Bram vond

Na zijn pensionering als internist is Bram Idema bij het voormalige gemeentearchief aan de slag gegaan. Als vrijwilliger heeft hij de bijlagen bij de stadsrekeningen uit de 17e en 18e eeuw geordend, zodat deze unieke verzameling voor het historisch onderzoek bruikbaar is geworden.

Bram Idema

In de loop van de jaren heeft hij bovendien met grote nauwgezetheid de boeken doorgenomen waarin de besluiten van het Groninger stadsbestuur zijn vastgelegd. Zijn aandacht ging – en gaat – daarbij vooral uit naar de ontwikkeling van het zuidwestelijke deel van de Groninger binnenstad in de tweede helft van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw.
De belangstellende lezer kan in deze rubriek kennis nemen van wat Bram vond.

 

  • Buiten het Papenpoortje

    Buiten het Papenpoortje
  • De Wallen van Johan van Metelen

    De Wallen van Johan van Metelen