Zoek op de website

Nieuwsbericht

15sepBijeenkomsten over het vinden en verzamelen van namen.

Namen, landschap en geschiedenis

Namen hebben wij nodig om te vertellen waar we zijn, waar we heen gaan en wat er om ons heen te zien is. Tegenwoordig gebruiken we vooral straatnamen en namen van plaatsen. Een groot deel van die namen is al oud en heeft een lange geschiedenis. Wie heeft zich niet eens afgevraagd, waarnaar zijn straat is genoemd? We zien ook dat bij voorbeeld bij gemeentelijke herindelingen weer oudere namen worden gebruikt voor nieuwe bestuurlijke eenheden. Dus namen beteken iets voor ons en zijn verbonden met het landschap.

Minder bekend zijn de veldnamen. Deze namen hebben bewoners in het spraakgebruik gegeven aan kleine stukken grond en vaak zeggen ze iets over de ligging, de kwaliteit, het gebruik of een gebeurtenis. Nu het landschap en het grondgebruik zo snel veranderen, dreigen die namen verloren te gaan en daarmee verdwijnt ook kennis over de plaatselijke geschiedenis. Aan de andere kant is er een groeiende belangstelling voor oude benamingen van straten, gebieden en velden, juist vanwege die geschiedenis. Daarom is het de hoogste tijd om te proberen die namen te inventariseren en vast te leggen.

Programma en aanmelding
De Groninger Archieven organiseren twee bijeenkomsten over het vinden en verzamelen van namen. De eerste avond vertelt Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, over de waarde van veldnamen en de mogelijkheden om die te verzamelen, vooral middels gesprekken. De tweede avond tonen medewerkers van de Groninger Archieven welke mogelijkheden er in archieven zijn om namen te vinden of u te helpen bij uw onderzoek naar de geschiedenis van het landschap in uw omgeving.

Data: 29 september en 13 oktober 2011
Tijd: 20.00 uur.
Toegang: gratis

Aanmelden:
Aanmelding is wel nodig. Dat kan tot donderdag 22 september, maar: vol=vol!
Wij ontvangen uw aanmelding graag per mail: verdieping@groningerarchieven.nl o.v.v. ‘bijeenkomsten’. U krijgt een ontvangstbevestiging met nadere informatie.

En daarna …
Het Kenniscentrum Landschap ontwikkelt een website over landschappen in Noord-Nederland. Op die website willen we ook zo veel mogelijk namen laten zien. Dan blijven ze bewaard en zijn voor iedereen ter inzage.
Daarom zoeken we mensen, die veldnamen willen inventariseren of vastleggen. Of mogelijk hebt u al een verzameling, die u beschikbaar wilt stellen.
Lijkt het u leuk om mee te werken? De Groninger Archieven houden u graag op de hoogte. Er komen uiteraard ook instructies beschikbaar.

Deze avonden worden georganiseerd door de Groninger Archieven in samenwerking met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.


 

« Terug naar nieuwsoverzicht