Zoek op de website

Nieuwsbericht

26oktKadasterloket in de Groninger Archieven

Op verzoek van het Kadaster en het Nationaal Archief voeren de Groninger Archieven en het Kadaster in de periode oktober-december een pilot uit rond betere samenwerking wat betreft de dienstverlening en het beantwoorden van vragen van particulieren. Hiertoe is een serviceloket voor het Kadaster binnen het gebouw van de Groninger Archieven ingericht.

We hopen, dat deze pilot leidt tot een meerwaarde die bestaat uit een koppeling van het historisch onderzoek. Samenwerking en kennisdeling kunnen de dienstverlening verbeteren.

Wat betekent dit voor u als archiefbezoeker en gebruiker van de historische kadasterinformatie?
Mensen met een incidentele vraag kunnen direct door de medewerker van het Kadaster geholpen worden tijdens hun studiezaalbezoek van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Mensen met langduriger onderzoek dienen (voorlopig) nog de gebruikelijke verklaring voor raadpleging aan te vragen bij Albert Beuse, hoofd studiezaal.

De pilot begon op 3 oktober en duurt tot 31 december. Daarna gaan het bestuur van de Groninger Archieven en de raad van bestuur van het Kadaster beslissen of we hiermee doorgaan. Deze pilot is onderdeel van een landelijk project; alle ervaringen worden geïnventariseerd, zodat we tot oplossingen kunnen komen. U kunt met vragen of opmerkingen terecht bij Albert Beuse, hoofd studiezaal: a.beuse@groningerarchieven.nl

« Terug naar nieuwsoverzicht