Zoek op de website

Nieuwsbericht

04janLoket voor Lief en Leed geopend

Loket voor Lief en Leed geopend: stuur ons uw verhaal

In 2011 is het precies 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand werd ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 werd namelijk bepaald dat de Franse wetten ook in Nederland van kracht werden.

De belangrijkste gebeurtenissen uit het leven werden sindsdien vastgelegd, namelijk: geboorte, huwelijk en overlijden. De feitelijke invoering verschilt van plaats tot plaats. In Groningen was de gemeente Veendam de eerste gemeente die alle 3 gebeurtenissen in akten vastlegde.

De geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten werden en worden in de betreffende gemeente in tweevoud opgemaakt: één exemplaar blijft in het gemeentehuis en het andere gaat naar het betreffende archief in de provincie.

Zo beschikken de Groninger Archieven momenteel over geboorte- huwelijks- en overlijdensakten vanaf 1811.

De Groninger Archieven en de NGV Groningen schenken in 2011 aandacht aan dit bijzondere feit met het project ‘Loket voor Lief en Leed’.

Dit kan variëren van een bijzonder familieverhaal, een geschenk bij de geboorte of huwelijk dat in de familie bewaard is gebleven, een verkeerd geschreven familienaam die zijn eigen leven ging leiden, et cetera.

Op het  weblog worden allerlei bijzondere verhalen verteld worden die met dit onderwerp te maken hebben. Verhalen die anders nooit verteld worden.

Het project ‘Loket voor Lief en Leed’ wordt in geheel 2011 uitgevoerd door RHC Groninger Archieven en NGV afdeling Groningen.

Wij roepen iedereen met een mooi, grappig of bijzonder familieverhaal dat met geboorte, huwelijk of overlijden in de periode 1811-1960 te maken heeft, op om dit aan te leveren via e-mail. Dit kan onder vermelding van ‘Loket voor Lief en Leed’.
Vergeet niet uw naam, adres en vooral uw telefoonnummer erbij te vermelden.

« Terug naar nieuwsoverzicht