Zoek op de website

Nieuwsbericht

02augNieuwe editie van de onderzoeksgids

De onderzoeksgids van de Groninger Archieven is herzien en aangevuld en sinds een paar weken beschikbaar. De gids begint met een algemene tekst over het doen van onderzoek in de collecties van de Groninger Archieven én een stappenplan. Dan volgt uitleg over vijf onderzoeksthema’s, waar veel belangstelling voor bestaat: familie, schepen en schippers, panden, boerderijen en militairen. Dit laatste thema stond niet in de eerste editie. Voor deze onderwerpen geven wij tips voor de aanpak van uw onderzoek en een bronnenoverzicht. Daarnaast behandelen wij continu het aanbod op internet en de mogelijkheden in de studiezaal.

Ook bevat de gids uitleg over veel gebruikte bronnen, zoals akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafboeken, memories van successie, notariële akten en verzegelingen, boedelinventarissen en kadastrale archieven.

Natuurlijk is de inhoud geactualiseerd en aangevuld, onder andere met aanwijzingen voor bronvermeldingen.

Deze gids geven wij, net als de eerste editie, gratis aan nieuwe bezoekers van de studiezaal. Bent u (nog) geen studiezaalbezoeker, maar wilt u wel graag een exemplaar ontvangen? Of gebruikt u de eerste editie al en wilt u graag over deze herziene versie beschikken? Dan kunt u een mail met uw postadres sturen naar: j.van.keulen@groningerarchieven.nl.

De herziene versie kunt u ook raadplegen en downloaden op onze website.

« Terug naar nieuwsoverzicht