Zoek op de website

Nieuwsbericht

06janOpenbaarheidsmaand

 

Het is weer januari. In de archiefwereld betekent dat: Openbaarheidsmaand!

Lang niet alle stukken zijn namelijk meteen openbaar, zodra ze bij een instelling als RHC Groninger Archieven belanden. Vooral stukken met privacygevoelige informatie worden nogal eens voor een bepaalde periode uitgesloten van openbaarheid. Wat betreft een aantal van zulke stukken loopt dat embargo echter ieder jaar op 1 januari af. Deze stukken zijn dan voortaan vrijelijk in te zien. En daar attenderen we u dan graag op.

De volledige lijst van stukken die wij per 1 januari 2016 openbaar hebben gemaakt, kunt u hieronder downloaden. Maar als we er alvast een kleine greep uit mogen doen, bevat die uiteenlopende zaken als de examenopgaven van de Groninger Rijks HBS, diverse dossiers van de verschillende rechtbanken, allerlei stukken van kerkelijke gemeenten, de archivalia van een wetenschappelijke commissie homoseksualiteit, de handelingen van de Dienstcommissie bij de Groninger Reinigingsdienst, de jaarstukken over de aandelenportefeuille van de courantiersfamilie Hazewinkel en dossiers van het Regionaal Medisch Tuchtcollege.

Niet op de lijst, maar natuurlijk wel openbaar geworden, zijn de akten Burgerlijke Stand waarop een embargo berustte van 50 jaar (overlijden), 75 jaar (huwelijken) en 100 jaar (geboorten). De geboorteakten van 1915, de huwelijksakten van 1940 en de overlijdensakten van 1965 zijn vanaf nu dus voortaan vrijelijk in te zien, wat vooral prettig is voor mensen die bezig zijn met onderzoek naar hun familiegeschiedenis. Inmiddels zijn van bijna alle gemeenten, behalve de stad Groningen, deze akten al gescand en opgenomen in de digitale databank AlleGroningers. Vooralsnog zijn de registers daar alleen door te bladeren, onze vrijwilligers voeren de relevante gegevens uit de akten nog in, zodat u akten met een bepaalde naam dan veel gemakkelijker terug kunt vinden.

Een mooi voorbeeld van zo’n openbaar geworden Burgerlijke Standsakte is de overlijdensakte van Josef Cohen uit 1965. Naast oud-directeur van de Groninger Openbare Bibliotheek was deze Cohen een bekende stadsfiguur en een nationaal bekend letterkundige. Lees hier een beknopte biografie van Josef Cohen.
Deze maand publiceren we ook nog enige andere verhalen op basis van nu openbaar gemaakte stukken, zoals over een oplichter die misbruik maakte van de ellende in Rotterdam na het bombardement en over de zilverpapieracties van Dr. Denker. Houdt onze website in de gaten!

Download hier de lijst van per 1 januari 2016 openbaar gemaakte stukken.

Overlijdensakte van Josef Cohen, 1965 (2111-1265). Overlijdensakte van Josef Cohen, 1965 (2111-1265).

« Terug naar nieuwsoverzicht