Zoek op de website

Nieuwsbericht

03janRegister Passantenhuis en vele andere stukken nu openbaar

Ook de meisjes in het Passantenhuis moesten zich wel nuttig maken (1528_286/37) Ook de meisjes in het Passantenhuis moesten zich wel nuttig maken (1528_286/37)

 

Jantina B. was zeventien jaar oud, toen een veldwachter haar naar het Passantenhuis in Groningen bracht. Eind 1937 gebeurde dat. Ze kwam van Stadskanaal, waar haar Russische moeder overleed toen Jantina nog een peuter was. Jantina’s vader zat inmiddels in Duitsland met haar broertjes en zusje. Zelf werkte Jantina verscheidene jaren als hulp in Avondrust, een bejaardenhuis in Stadskanaal. Maar omdat “de vader van dat huis haar al eenigen tijd misbruikte”, was ze er weggevlucht. De burgemeester van Stadskanaal betaalde voor haar verblijf in het Passantenhuis en haar veel oudere verloofde haalde haar er na enkele weken weer uit.

Jantina B. was een van de ruim 200 meisjes en vrouwen die tussen 1936 en 1941 een tijdje in het Passantenhuis verbleven. Hun namen vinden we in een register, met voorin een alfabetische bladaanwijzer, gevolgd door een lijst op datum van aankomst. Naast de verblijfsduur bevat die lijst kolommen voor de datum en plaats van geboorte, de laatste woonplaats, de hoogte van het kostgeld en door wie dat betaald werd, het kerkgenootschap, het adres waar het meisje heenging en bijzonderheden m.b.t. ouders, omgeving, karakter en gedrag, waarbij er soms krantenknipseltjes zijn ingeplakt met koppen als ‘dronken bedelares’, ‘diefachtige dienstmaagd’ en ‘oplichtster aangehouden’.

Het Passantenhuis bestond vanaf de jaren 20. Het fungeerde tevens als een soort huis van bewaring en maakte deel uit van het Doorgangshuis, een christelijke instelling voor de opvang voor kinderen en ‘ontspoorde’ meisjes en ‘gevallen vrouwen’ aan de Tuinstraat in de stad Groningen. In 1967 is dit complex afgebroken, waarna de instelling verder ging als De Helper Haven. Daarmee vormde het Passantenhuis een voorganger van de huidige jeugdzorg in Groningen.

Regelmatig is er bij de Groninger Archieven vraag naar stukken van de vroegere jeugdzorginstellingen, vooral door mensen die daarin een deel van hun jeugd hebben doorgebracht.  Veelal moeten zij eerst om toestemming vragen voor inzage, want om privacyredenen zijn zulke stukken in principe 75 jaar niet openbaar. Voor het opvangregister van het Passantenhuis, 1936-1941, is die termijn nu verstreken. U kunt het dus vrijelijk komen inzien, het aanvraagnummer is toegang 1528, inventarisnummer 200.

Opvangregister Passantenhuis, 1936-1941 (1528-200). Opvangregister Passantenhuis, 1936-1941 (1528-200).

Naast dit ene register zijn er nog tal van andere stukken openbaar geworden per 1 januari 2016.

Download hier de lijst van stukken die per 1 januari 2017 openbaar zijn geworden.

Niet op de lijst, maar natuurlijk wel openbaar geworden, zijn de akten Burgerlijke Stand waarop een embargo berustte: de geboorteakten van 1916, de huwelijksakten van 1941 en de overlijdensakten van 1966. De door ons verwerkte akten worden in de loop van de week zichtbaar en doorzoekbaar op AlleGroningers. Met uitzondering van de gemeente Groningen, zijn alle akten gescand en ingevoerd in de database. Van de gemeente Groningen zijn de huwelijksakten en een deel van de overlijdensakten al wel gescand, maar nog niet ingevoerd in de database. U kunt deze registers dus wel doorbladeren, maar nog niet op naam doorzoeken. De overige akten worden binnenkort gescand en door onze vrijwilligers ingevoerd. In de tussentijd kunt u de orginelen raadplegen in de studiezaal.

« Terug naar nieuwsoverzicht