Zoek op de website

Nieuwsbericht

11apr  Vierde editie van onze onderzoeksgids is verschenen

De onderzoeksgids van de Groninger Archieven is weer beschikbaar. Deze vierde editie is wat betreft opzet en indeling gelijk aan de vorige, maar natuurlijk wel inhoudelijk geactualiseerd.

De gids begint met een algemene tekst over het doen van onderzoek in de collecties van de Groninger Archieven én een stappenplan.

Dan volgt uitleg over zes onderzoeksthema’s, waar veel belangstelling voor bestaat: familie, panden, boerderijen, middenstand, schepen en schippers, en militairen. Voor deze onderwerpen geven wij tips voor de aanpak van uw onderzoek en een bronnenoverzicht. Steeds behandelen wij zowel het aanbod op internet als de mogelijkheden in de studiezaal.

Ook bevat de gids uitleg over veel gebruikte bronnen, zoals akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafboeken, memories van successie, notariële akten en verzegelingen, boedelinventarissen en kadastrale archieven.
Daarnaast besteden we kort aandacht aan aanvullende bronnen, waarin u digitaal kunt zoeken, zoals de kentekenregistratie, de schoolmeesterrapporten en natuurlijk de kranten.
 
Waar vindt u deze gids? 
Deze gids geven wij, net als eerdere edities, gratis aan nieuwe bezoekers van de studiezaal. Verder liggen er exemplaren om mee te nemen in onze hal en in de studiezaal. Bent u (nog) geen studiezaalbezoeker, maar wilt u wel graag een exemplaar ontvangen? Of gebruikt u de gids en wilt u graag over deze herziene versie beschikken? Dan kunt u een mail met uw postadres sturen naar: receptie@groningerarchieven.nl. Wij sturen u dan graag een exemplaar toe.

De herziene versie kunt u ook raadplegen en downloaden

« Terug naar nieuwsoverzicht