1785_06665_header_.jpg

Onderzoek begint met een vraag. Soms is die vraag te stellen met behulp van een trefwoord, een naam of een adres. In andere gevallen is een vertaalslag nodig: Welke instantie heeft zich bezig gehouden met mijn onderzoeksgebied? Het zoekresultaat van uw vraag zal bestaan uit de beschrijving van één of meer stukken uit onze collectie. Die stukken kunt u vervolgens aanvragen en inzien, soms online, maar meestal in onze studiezaal. Lees meer over Stappen in het onderzoek in hoofdstuk 2 van de Onderzoeksgids. 

Handreikingen voor de meest voorkomende onderzoeksonderwerpen vindt u in het submenu. Deze onderdelen vindt u ook terug in de Onderzoeksgids. Download hier de complete Onderzoeksgids

Het is goed om u te realiseren dat alles wat in onze archieven is opgenomen, ook digitaal te vinden is. Echter is niet alles digitaal raadpleegbaar. Er is wel altijd een verwijzing te vinden naar (fysieke) stukken die wij in de collectie hebben. Begin daarom uw onderzoek op deze website.

Mw. Elema bij kaartenbakken doop- en huwelijksinschrijvingen, Gemeentearchief Viaductstraat 3a, 1963. Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven (1785_17547)