bijgewerkt1969wit_.jpg

De provincie Groningen is van oudsher een sterk agrarisch georiënteerde provincie. Veel Groninger boerderijen hebben geen agrarische bestemming meer en zijn in gebruik als woonhuis. Als u onderzoek doet naar een boerderij is het belangrijk de oorspronkelijke bedrijfsfunctie niet uit het oog te verliezen.

Groninger Boerderij, 1906. Ansichtkaart: Dr. Trenkler Co., Groninger Archieven (1986_8865)

Handig om te weten

Een goede reconstructie van de geschiedenis van de boerderij en haar bewoners is vaak alleen mogelijk door gegevens uit verschillende bronnen te combineren. Het is gebruikelijk bij boerderijenonderzoek om vier aspecten te onderscheiden:
•    Het gebouw
•    Het eigendom
•    De bewoners
•    De functie

Aan de slag

1.    Bekijk boerderijboeken of er al iets over uw boerderij of gebied is gepubliceerd.
2.    Bestudeer kaarten van het gebied en daarmee de ontwikkeling van het omliggende land.
3.    Achterhaal de eigendomsgeschiedenis vanaf 1832 op hisgis.nl, de kadastrale archieven.
4.    Doe verder bronnenonderzoek bij de Groninger Archieven.

Lees meer over Boerderijenonderzoek in hoofdstuk 5 van de Onderzoeksgids.

In aanvulling op uw onderzoek hebben wij een overzicht gemaakt van boerderijenboeken ingedeeld naar huidige gemeentelijke indeling.