817_1078_banner.jpg

Er zijn vele bronnen in onze archieven die interessant kunnen zijn voor uw onderzoek. De volgende zijn te gebruiken bij verschillende vormen van onderzoek:

  • Burgerlijke stand
  • Bevolkingsregister
  • Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB)
  • Lidmatenregisters
  • Migrantenregistraties
  • Memories van successie
  • Notariële akten en verzegelingen
  • Boedelinventarissen
  • Kadastrale archieven

 

Een toelichting op deze veel gebruikte bronnen vindt u in hoofdstuk 9 van de Onderzoeksgids.