2138_0804_header_.jpg

De zoektocht naar uw familiegeschiedenis zal waarschijnlijk beginnen op internet, waar een enorme schat aan informatie te vinden is. Maar hoe vindt u daarin uw weg, wat kunt u precies met die gegevens doen en hoe gaat u vervolgens verder met uw onderzoek?  

Familiefoto huwelijksfeest echtpaar Kramer-Broekman 1895-1902. Fotograaf onbekend, Groninger Archieven (1785-16169)

Handig om te weten

In 1811 werd de burgerlijke stand ingevoerd en kwam de registratie van de bevolking in handen van de overheid. Later kwam daar het bevolkingsregister bij.  In 1811 werd bovendien het gebruik van familienamen verplicht gesteld; in oudere documenten staan deze nieuwe achternamen dus niet vermeld. De belangrijkste bronnen in de periode vóór 1811 zijn de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB).

Voor u begint

•    Bepaal wat u wilt onderzoeken, zo voorkomt u dat het onderzoek te veel uitdijt.
•    Bedenk hoe u de onderzoeksgegevens wilt vastleggen.
•    Verzamel zoveel mogelijk schriftelijke en mondelinge informatie over uw voorouders.

Aan de slag

•    allegroningers.nl is een uitgebreide bron voor de Groningse genealogie.
•    Voor informatie vóór 1811, kunt u de doop-, trouw- en begraafboeken inzien in de Groninger Archieven. Deze gegevens zijn ook in te zien op allegroningers.nl.
•    Naast de DTB-boeken hielden kerken, zogenoemde lidmaten bij. Op lidmatengroningen.nl zijn de lidmatenadministraties van de Nederlands-hervormde kerken buiten de stad van vóór 1811 te raadplegen. De registraties van Nederlands-hervormde lidmaten uit de stad Groningen en van doopsgezinden, lutheranen en Walen zijn in de studiezaal te vinden.
•    De meeste bevolkingsregisters van Groningse gemeenten zijn op de studiezaal in te zien.
•    Doe verder bronnenonderzoek bij de Groninger Archieven.
•    Kentekens.nl?

Lees meer over Familieonderzoek in hoofdstuk 3 van de Onderzoeksgids.

In aanvulling op uw onderzoek kunt lezen over Onderzoek naar de onbekende vader met de bijbehorende bijlagen
1: RK dopen in de stad Groningen 1640-1811 
2: Onbekende vader in de stad Groningen 1640-1811