Zoek op de website

Interessante websites

AlleGroningers

AlleGroningers

AlleGroningers is de website voor familieonderzoek in de provincie Groningen.

Beeldbank Groningen

Beeldbank Groningen

Beeldbank Groningen is een gezamenlijke website van RHC Groninger Archieven en gemeenten, waterschappen, musea, historische verenigingen en andere...

GAVA

GAVA

Het Gronings AudioVisueel Archief bewaart beeld en geluid uit het verleden voor het heden en de toekomst.

Poparchief Groningen

Poparchief Groningen

Poparchief Groningen is de plek waar sinds eind 2006 het verleden en het heden van de Groninger popmuziek samenkomen.

OVCG

OVCG

OVCG is een centrum van kennis over de tweede wereldoorlog in stad en provincie Groningen.

Cartago

Cartago

Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe.

Archieven Nederland

Archieven Nederland

Zoeken in archieven, inventarissen, beeldbanken, indexen op persoonsgegevens, bibliotheken en collecties van archiefdiensten.

Wigedok

Wigedok

Wigedok opent de poort naar sociaal-economisch erfgoed.

De Verhalen Van Groningen

De Verhalen Van Groningen

Op De verhalen van Groningen zijn verhalen van en over de provincie Groningen te lezen.

HIS GIS

HIS GIS

Historisch Geografisch Informatiesysteem. Digitale kennis over het landschap, het erfgoed en de sociale en economische ontwikkelingen in het verleden.

Delpher

Delpher

Het toegangspunt tot Nederlandse historische teksten uit digitale collecties van wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

De krant van toen

De krant van toen

De krant van toen bewaart veel Noordelijke oude en nieuwere kranten die online kunnen worden gelezen.

Bibliografie van Groningen

Bibliografie van Groningen

De Bibliografie van Groningen biedt boeken en tijdschriftartikelen over de stad en provincie Groningen.

Landschaps geschiedenis

Landschaps geschiedenis

Landschapsgeschiedenis biedt informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap in Noord Nederland.

Lidmaten Groningen

Lidmaten Groningen

Deze site bevat per kerspel (kerkdorp) bewerkingen van alle lidmaten administraties van de gereformeerde (hervormde) kerken in de provincie...

Wie Was Wie

WieWasWie.nl is een website voor stamboomonderzoek, met genealogische gegevens van een groot aantal archiefinstellingen uit heel Nederland.