Zoek op de website

AlleGroningers

AlleGroningers vertelt over alle Groningers die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Groningen, van de 17e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Het platform is een initiatief van RHC Groninger Archieven en wordt doorlopend aangevuld door vrijwilligers.

Zoeken in Allegroningers

Als u met de zoekmachine van AlleGroningers zoekt via de methode ‘is gelijk aan’, dan kunt u zogeheten jokers inzetten waarmee u alle mogelijke schrijfvariaties in uw zoekactie mee kunt nemen. De jokers zet u op de plaatsen in de naam waar klinkers of medeklinkers kunnen variëren, tussen de letters die in elke variant voorkomen. In het geval van Hendrik komen we dan tot <H*nd*>. Het sterretje staat voor ‘iets, geeft niet wat’. Deze methode blijkt verrassend goed te werken, vrijwel alle schrijfwijzen zijn zo samen te vatten. Als slechts 1 letter wisselt binnen de varianten, kan dat aangegeven worden met een dollarteken ($). <Ja$ob> staat dus zowel voor Jakob als voor Jacob.

Bezoek de website AlleGroningers