Zoek op de website

Archieven.nl

Op Archieven.nl wordt door ca. 80 organisaties archiefmateriaal getoond. Van diverse RHC's, streekarchieven, gemeentelijke archiefdiensten en documentatiecentra zijn hoofdzakelijk de inventarissen beschikbaar. Om het materiaal zelf te bekijken dient u in de meeste gevallen een bezoek te brengen aan de betreffende archiefdienst. 

Slim zoeken op Archieven.nl

Er zijn manieren om ‘slim’ te zoeken in de bestanden op www.archieven.nl. Het is verstandig om in het begin als u nog niet precies weet wat u zoekt zo breed mogelijk te zoeken. Dat kan ook door gebruik te maken van zogeheten jokers of wildcards in plaats van letters.

Het asteriskteken (*) vervangt een willekeurig aantal tekens. Het kan niet aan het begin van een woord gebruikt worden, er moeten minimaal drie tekens aan vooraf gaan. Als u bijvoorbeeld <brug*> intikt in de zoekbalk rechtsboven op onze homepage, dan krijgt u alle treffers met brug. Maar bijvoorbeeld ook bruggen, brugwachterswoning en bruggelden. Op deze manier vangt u in een keer enkelvoud en meervoud en ook allerhande achtervoegsels bij brug. 

De wildcard underscore (_) vervangt één teken. Deze wildcard mag op iedere plaats in de zoekterm voorkomen. Door een vraagteken (?) voor een woord te plaatsen, zoekt u naar namen/woorden met dezelfde klank; met het dollar-teken ($) zoekt u naar woorden met dezelfde taalkundige oorsprong. Het is de vraag of de twee laatste mogelijkheden altijd de door u gezochte naamvariaties opleveren. 

Bezoek de website van archieven.nl