Zoek op de website

De Groninger nummerbewijzen (1906-1950)

In 1906 werd het provinciale nummerbewijs voor motorvoertuigen ingevoerd.

Elke provincie had zijn eigen kenteken, herkenbaar aan de letter op het nummerbord.

De provincie Groningen had de letter A.

Persoonsgebonden

Het bewijs stond op naam van de kentekenhouder. Bij aanschaf van een ander voertuig behield de eigenaar het nummer.

In de beginjaren had een eigenaar met meerdere voertuigen voor al die voertuigen hetzelfde nummer!

Sinds 12 januari 2015 is de database volledig ingevuld.

Er staan ruim 7.300 afbeeldingen in de database!

Provinciale belasting

Tussen 1921 en 1927 werd er door de provincie belasting geheven voor het gebruik van de provinciale wegen.

Bij de belastingaangifte werden, naast eigenaar en kenteken, ook gegevens over de voertuigen bijgehouden zoals merk, kleur, aantal zitplaatsen van het voertuig en bij de motorfietsen het framenummer.

De belastinggegevens van de motorfietsen zijn te herkennen onder de titel Nummer Kaart C.

De belastinggegevens van de auto's zijn te herkennen onder de titel Nummer Kaart D.

Een voorbeeld van beide gegevens: http://www.groningerarchieven.nl/bronbewerkingen/kentekens/a1663

De belastinggegevens van vrachtwagens en bussen zijn te herkennen onder de titel Nummer Kaart F.

Van deze laatste categorie zijn alleen de gegevens van 1926-1927 bewaard gebleven.

Gevorderde voertuigen

In 1940 begon de "Generalbevollmächtigte für das Kraftfahrwesen" met het vorderen van voertuigen van Nederlanders.

De gegevens uit de lijsten van deze "Erfassungsaktionen" zijn ook in de kentekendatabase verwerkt.

Wagenparklijsten

De gegevens uit diverse wagenparklijsten van Groninger busmaatschappijen zoals merk, aantal zitplaatsen en nieuw kenteken, staan in de website evenals de gegevens van het wagenpark van de Millieudienst in de stad Groningen.

Overzicht provinciale kentekens en registers

Letter(s) Provincie Bewaarde registers Online register
A Groningen 1906-1950 Deze website
B Friesland (1906) 1921-1950 Website Tresoar
D Drenthe 1906-1950 Website Drents Archief
E Overijssel 1906-1909  
G, GZ, GX Noord-Holland 1906-1950  
H, HZ, HX Zuid-Holland 1906-1950 zie: Onderzoeksgids  
K Zeeland geen registers bewaard gebleven KentekenZeeland.nl
L Utrecht 1906-1921  
M Gelderland geen registers bewaard gebleven  
N Noord-Brabant geen registers bewaard gebleven De auto van mijn opa
P Limburg geen registers bewaard gebleven Limburgse Kentekens
R Departementen    

(bron: website Tresoar)

Rijvergunningen

Zoutkamp: twee dames in de Lutzmann met Rijksnummer 1. Foto: H. Mansholt [818-18770] Zoutkamp: twee dames in de Lutzmann met Rijksnummer 1. Foto: H. Mansholt [818-18770]

De voorloper van het provinciale kenteken is het landelijke systeem van rijvergunning.

Op 26 april 1898 kreeg de Groninger W.A. van Dam het landelijke nummer 1.

Op de website van de Conam (Contactgroep Automobiel- en Motorrijwielhistorie) kunt u uitgebreide informatie vinden over de voorloper van het provinciale nummerbewijs.

Landelijke kenteken

Artikel KNAC uit archief W. J. Nieboer Artikel KNAC uit archief W. J. Nieboer

In 1951 werd de landelijke kentekenregistratie weer ingevoerd.

In 1956 zijn de laatste nog in omloop zijnde provinciale kentekens vervangen door het nieuwe kentekensysteem zoals we dat tegenwoordig nog kennen.