1536_7594_cr_nvhn.jpg

Elk dorp en elke buurt had vroeger een kruidenier, een bakker en een slager. Daarnaast waren er diverse handeltjes in koloniale waren, manufacturen, tabak en ambachtslieden, zoals de smid en de schoenmaker. Veel van deze kleine winkels en bedrijfjes zijn verdwenen en helaas is van deze middenstanders weinig bewaard gebleven. Maar er zijn bronnen voor onderzoek naar de middenstand, vooral naar die van de 19e en de 20e eeuw.

Koe voor de winkel van slager Harm Bleeker, Wirdumerweg, Loppersum,september 1930. Foto: W.F. Pastoor, Groninger Archieven (2687_0110)

Handig om te weten

In de middenstand zijn bedrijf, pand en eigenaar vaak nauw met elkaar verbonden. In uw middenstandsonderzoek zult u snel ook onderzoek doen naar het pand en de eigenaar.
Vanaf 1921 moesten ondernemingen zich wettelijk laten registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aan de slag

1.    Zet op een rijtje wat u al heeft aan informatie en bepaal wat u verder te weten wilt komen.
2.    Verzamel informatie via internet en het digitale krantenarchief, zoals delpher.nl.
3.    Bekijk of er al iets is gepubliceerd over het bedrijf, de straat, het dorp of de buurt.
4.    Doe verder bronnenonderzoek bij de Groninger Archieven.

Lees meer over Middenstandsonderzoek in hoofdstuk 6 van de Onderzoeksgids.

In aanvulling op uw onderzoek kunt u de handreiking Vervolgonderzoek middenstand gebruiken.