Zoek op de website

Reserveren van stukken

U kunt een archiefstuk direct vanuit de inventaris (of plaatsingslijst of catalogus) reserveren. Klik het archiefstuk van uw keuze aan en klik dan op het meest rechtse icoontje: een icoontje dat een map voorstelt. Slaagt u er niet in om een archiefstuk direct vanuit de inventaris te reserveren of is de inventaris nog niet online beschikbaar, dan kunt u gebruikmaken van onderstaand reserveringsformulier.

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat de door u gereserveerde stukken tijdig voor u klaar liggen, dan raden wij u aan de stukken op de voorgaande werkdag voor 12.00 uur te reserveren. Vooral wanneer u ons op dinsdagavond wilt bezoeken raden wij u aan van deze reserveringsmogelijkheid gebruik te maken. Overigens geldt voor de dinsdagavond dat u de bestelling tot 13.00 uur op de dinsdag zelf kunt verzenden. U kunt maximaal zes stukken per keer aanvragen.

Wij wijzen u er nog op dat in een aantal gevallen de stukken niet gereserveerd kunnen worden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om niet-openbare stukken of reeds uitgeleende stukken.

Voor sommige stukken geldt een langere wachttijd

Onze collectie is zo omvangrijk geworden dat niet alles meer in de depots aan het Cascadeplein kan worden ondergebracht. Een deel bevindt zich in het hulpdepot in Hoogkerk. Daar ligt vooral materiaal dat niet zomaar kan worden geraadpleegd, bijvoorbeeld omdat het niet openbaar is. Er liggen echter ook stukken die u wel gewoon kunt aanvragen. Wanneer u de inventaris van zo’n archief op onze website raadpleegt, wordt u er met behulp van een icoontje in de vorm van een waarschuwingsbord op gewezen dat voor aanvragen uit dit archief een langere wachttijd geldt.

Aanvragen die op dinsdag, woensdag of donderdag vóór 11.00 uur binnen zijn, worden diezelfde dag nog gehaald en zijn dan vanaf 13.00 uur beschikbaar in de studiezaal. Stukken die op een later tijdstip of op een andere dag zijn aangevraagd, worden met de eerstvolgende koeriersdienst meegenomen. Voor het aanvragen van stukken uit Hoogkerk geldt geen maximum aantal van zes stukken. Er worden zoveel mogelijk stukken meegenomen.

Reserveren van stukken
  • --