Zoek op de website

Open data

Wat zijn open data?

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is en waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rusten. Deze informatie moet bekostigd zijn uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Voor wie zijn open data bedoeld en van nut?

Voor iedereen geldt dat er geen kosten meer worden berekend voor het bekijken, downloaden en gebruiken van op het internet beschikbare overheidsinformatie, die voldoet aan de bovenstaande omschrijving.

Open data als ruwe data zijn vooral van nut voor ontwikkelaars en minder voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.

Uitsnede 'Be Quick kampioen! maker onbekend, 4 april 1941, GrA (1470-1296-0024) Uitsnede 'Be Quick kampioen! maker onbekend, 4 april 1941, GrA (1470-1296-0024)

Welke gegevens zijn beschikbaar als open data?

Momenteel zijn de volgende gegevens beschikbaar:

  • Persoonsgebonden gegevens en de bijbehorende scans zijn voor onderzoekers rechtstreeks toegankelijk en te downloaden via www.allegroningers.nl. Het gaat hier om de Burgerlijke Stand (vanaf 1811), de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (tot 1811), een beperkt deel van de Memories van Successie en Staten van Landverhuizers. Ook zijn de datasets in de vorm van ruwe data te raadplegen.
  • Beeldmateriaal kan rechtstreeks gevonden worden via Beeldbankgroningen.nl. Aan elk beeld is een downloadknop toegevoegd. Als het beeld wegens auteursrechten niet te downloaden is, wordt dat aangegeven.

Spelregels

Personen en organisaties kunnen de bestanden, die als open data worden aangeboden, vrijelijk gebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden. Dit geldt dus niet voor niet-openbare overheidsinformatie en voor particuliere archieven en collecties. Wel moeten enkele spelregels gerespecteerd worden.

  • Voor de gegevens op Alle Groningers geldt de licentie CC0 (no rights reserved), dat wil zeggen iedereen mag de gegevens vrij gebruiken zonder toestemming te vragen. Bronvermelding is niet nodig.
  • Voor andere databestanden kunnen andere licenties (licentievoorwaarden) gelden. Dit betreft vooral de archieftoegangen en de licentie staat daarbij aangegeven.