818_18744_cr_zoutkamp.jpg

Oude huizen en gebouwen ademen vaak nog de sfeer van vroeger. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid naar de bouwhistorie en de vroegere bewoners. Het is niet alleen leuk om te weten wie de vroegere eigenaren/ bewoners van een huis zijn geweest, in het geval van een verbouwing of restauratie is het belangrijk om de bouwgeschiedenis van een huis te kennen.

Kraneweg 16 : Groningsche Melkinrichting Vredewold. Foto: S. Sanders & Zn., 1900-1918, Groninger Archieven (1785_22044)
Kraneweg 16 : Groningsche Melkinrichting Vredewold. Foto: S. Sanders & Zn., 1900-1918, Groninger Archieven (1785_22044)

Handig om te weten

De Groninger Archieven hebben alleen bouwdossiers van panden binnen de grenzen van de huidige gemeente Groningen. Bouwdossiers uit andere gemeenten in de provincie dient u bij de betreffende gemeentearchieven te raadplegen. Het is overigens goed mogelijk dat het pand dat u wilt onderzoeken vroeger tot een andere gemeente behoorde.

Een goede reconstructie van de geschiedenis van de boerderij en haar bewoners is vaak alleen mogelijk door gegevens uit verschillende bronnen te combineren. Het is gebruikelijk bij pandenonderzoek om vier aspecten te onderscheiden:
•    Het gebouw
•    Het eigendom
•    De bewoners
•    De functie

Detail blauwdruk Kraneweg 16, Groningen, Groningsche Melkinrichting Vredewold, 1898 Architect J.P. Hazeu, Groninger Archieven (2129-28976)
Detail blauwdruk Kraneweg 16, Groningen, Groningsche Melkinrichting Vredewold, 1898 Architect J.P. Hazeu, Groninger Archieven (2129-28976)

Aan de slag

  • Verzamel zoveel mogelijk informatie.
  •  Bekijk of er al gegevens over uw huis, wijk, dorp of stad zijn gepubliceerd.
  • Achterhaal de eigendomsgeschiedenis vanaf 1832 op hisgis.nl, de kadastrale archieven.
  • Verzamel informatie over bewoners in bevolkingsregisters, adresboeken en telefoongidsen.
  • Bekijk notariële archieven voor koopakten en testamenten. En ook lokale kranten op advertenties van verkoop of veiling. Ga voor de inrichting van het huis op zoek naar boedelinventarissen.
  • Doe verder bronnenonderzoek bij de Groninger Archieven.

 

Lees meer over Pandenonderzoek in hoofdstuk 4 van de Onderzoeksgids.

In aanvulling op uw onderzoek kunt u meer lezen over het Kadastraal hypotheekregister.