1785_06665_header_.jpg

Groningen kende tot het begin van de 20e eeuw veel scheepvaart en scheepsbouw. De kans is daarom groot dat u in uw Groningse familiestamboom een of meerdere schippers zult aantreffen. Of misschien bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van een bepaald schip. Schipper en schip zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Schip met bomende schippersvrouw, kinderen, opgelegd zeilschip en stoomschip, Oosterhaven, 1895-1905. Stereofoto: fotograaf onbekend, Groninger Archieven, (1988_0117)

Handig om te weten

De naam van een schip was vaak geen lang leven beschoren. Die vormt dus een weinig betrouwbaar uitgangspunt voor uw onderzoek. De beste ingang bij veel bronnen is daarom de naam van de schipper.
Omdat schippers een reizend bestaan leidden, konden ze op verschillende plaatsen akten laten opmaken of een schip kopen. Het is dus goed mogelijk dat het schip waarnaar u op zoek bent niet in de provincie Groningen is gebouwd en ook de akten kunnen in andere plaatsen zijn opgemaakt.
In 1811 werden nieuwe vormen van scheepsregistratie ingevoerd. Dit jaar vormt dus een scheidslijn in uw onderzoek.

Aan de slag

1.    Start met onderzoek naar de schipper.
2.    Onderzoek bestaande literatuur over de Groninger Scheepvaart
3.    Voor binnenvaart en kustvaart en zeevaart zijn speciale databases
4.    Doe onderzoek naar het schip en de bemanning.

Lees meer over Schepen en schippers in hoofdstuk 7 van de Onderzoeksgids.

In aanvulling op uw onderzoek kunt u de handreiking Vervolgonderzoek schepen en schippers gebruiken.