1785_07169_cr_.jpg

In de studiezaal zijn kopieën van de meest gebruikte archiefstukken voorhanden en verschillende naslagwerken. U vindt er (gepubliceerde) genealogieën voor familie/stamboomonderzoek en tijdschriften over dit onderwerp. Ook is het in de studiezaal mogelijk om digitaal onderzoek te doen in de archieven van het Kadaster. Natuurlijk kunt u ook originele stukken aanvragen en raadplegen.

Onze ruime studiezaal biedt reproductiemogelijkheden, internet en wifi en er is altijd een archiefmedewerker aanwezig om u te adviseren bij uw onderzoek. Bekijk voor uw bezoek de openingstijden van de studiezaal; de toegang is gratis.

Om een ieder prettig te laten werken en omdat onze archiefstukken uniek en onvervangbaar zijn, hebben we een studiezaalreglement opgesteld.

Scholieren doen onderzoek in de studiezaal
Scholieren doen onderzoek in de studiezaal. Foto: Marij Kloosterhof

Originele stukken aanvragen en raadplegen 

Originele stukken kunt u in onze studiezaal inzien wanneer u zich als bezoeker heeft laten registreren. Deze stukken kunt u online aanvragen door binnen uw zoekresultaten, bij de beschrijving van het gewenste stuk, te klikken op het icoontje dat een map voorstelt. U kunt op deze manier maximaal zes stukken tegelijk aanvragen. Drie stukken krijgt u ter inzage, de andere stukken liggen voor u klaar achter de informatiebalie. Wanneer de geretourneerde stukken zijn opgeborgen, kunt u nieuwe aanvragen te doen. U kunt stukken ook thuis reserveren voor de volgende werkdag.

Soms krijgt u de melding dat een stuk niet is in te zien, bijvoorbeeld wanneer het niet openbaar is of al door een andere bezoeker is aangevraagd.

Langere wachttijd bij aanvragen

Onze collectie is zo omvangrijk dat een deel zich bevindt in ons depot in Hoogkerk en Haren. Wanneer u stukken aanvraagt die in dit depot liggen, dat krijgt u een melding dat deze aanvraag een langere wachttijd heeft. Aanvragen die op dinsdag, woensdag of donderdag vóór 11.00 uur binnen zijn, worden diezelfde dag nog gehaald en zijn vanaf 13.00 uur beschikbaar in de studiezaal. Stukken die op een later tijdstip of op een andere dag zijn aangevraagd, worden met de eerstvolgende koeriersdienst meegenomen. Voor het aanvragen van stukken uit het depot in Hoogkerk en Haren geldt geen maximum. Wilt u meer dan zes stukken aanvragen, maak dan gebruik van het contactformulier. Bij Opmerkingen kunt u aangeven om welke stukken het gaat en wanneer u ze komt inzien.