Zoek op de website

Criteria Webarchief Groningen

Het Webarchief Groningen is een verzameling websites van Groningse organisaties, bedrijven en personen en over Groningse onderwerpen. Het is de bedoeling dat de collectie een representatief beeld geeft van het online leven en werken van Groningers. Om dit doel te bereiken archiveren we websites die voldoen aan de volgende criteria:

1. De website is openbaar of mag op redelijke termijn openbaar gemaakt worden

2. De website valt in één of meerdere van de volgende categorieën (waarbij Groningen en Groninger steeds verwijst naar de hele provincie, inclusief Stad):

  • de website is van een organisatie, zoals een stichting of vereniging, of van een bedrijf in Groningen
  • de website is van of gaat over een Groninger
  • de website gaat over taal en/of cultuur in Groningen
  • de website gaat over landschap en/of natuur in Groningen
  • de website gaat over geschiedenis en/of erfgoed in Groningen

RHC Groninger Archieven kan het archiveren van een website weigeren omwille van de evenwichtigheid, representativiteit en omvang van de collectie.

Aanmelden

Heeft u of kent u een website of blog die aan bovengenoemde criteria voldoet en volgens u niet mag ontbreken in het Webarchief Groningen? Vul dan nu meteen het onderstaande aanmeldformulier in.
Een medewerker van de Groninger Archieven beoordeelt de aanmelding. Als wij besluiten uw website op te nemen in het Webarchief Groningen dan gebeurt dat gratis.

Aanmeldformulier voor websites en blogs

Aanmelding Webarchief Groningen
  • Uw eigen voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Het webadres van de website of blog die u wilt laten archiveren